Adaptacija našeg parkinga

U sklopu projekta” Što sve sportom mogu ja! ” započeli su radovi na proširenju i adaptaciji našeg parkinga.