Aktivnosti

Partnerstvo

Projekt INsport

Nositelj projekta Sportski objekti Vukovar, partneri OŠ Josip Matoš, Grad Vukovar i Udruga Vukovarski leptirići.

Osnovana je radna skupina radi kreiranja novih sportskih programa i trogodišnjeg plana i programa provedbe sportskih aktivnosti za djecu s teškoćama, koja je bila u posjeti Finskoj u obilasku sportskih organizacija koje rade sa djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom.

Kod njih postoji inkluzija, viša razina uvažavanja djece s teškoćama. Tretira ih se kao potpuno ravnopravne sudionike u sportu, uz osiguranu permanentnu individualnu pomoć u situacijama kada je neophodna.

Uspješna inkluzija znači kako su sva djeca aktivno uključena u sve aspekte života.

Iako je inkluzija kod nas u začetku, mladi entuzijasti, ali i oni malo stariji krenuli su na put ka tome…

Vjerujemo da ako ima dobre volje može se puno toga ostvariti. U naredne tri godine, kroz projekte, možemo ostvariti promjene.

Donacija

IVER MONT d. o. o.
Planiranje i izrada namještaja po mjeri

NAJLJEPŠA HVALA OBITELJI VUJNOVAC, ZRINKI I TOMISLAVU, NA DONACIJI KUHINJE.

VAŠI MALI I VELIKI LEPTIRIĆI!

Edukacija – tomatis praktičar

Projekt: Tomatis metoda
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Voditeljica projekta:Jelena Frančišković

Iiiii naša Majda Joha na edukaciji za Tomatis praktičara i predivni Kiev.

Čestitamo Jeleni i Majdi! U Hrvatskoj ima samo 8 Tomatis praktičara, a dva su iz Leptirića 🙂❤️

Asistivna tehnologija – edukacija

Grid 3 i ABC Maestro

Grid 3 je komunikacijski softver tvrtke Smartbox koji ljudima s teškoćama pomaže komunicirati, kontrolirati okolinu i upotrebljavati računalo. Podržan je na Windows platformi, lagan je za instalaciju i korištenje.

Može se koristiti na više načina:

– upravljanje pogledom (eye gaze)
– upravljanje pomoću dodira i pokazivanja (touch and pointing)
– upravljanje pomoću sklopki (switch technology)

Softver Grid 3 omogućuje napredna komunikacijska pomagala; pretvaranje teksta i simbola u govor. Sadrži veći izbor glasova koji se mogu prilagoditi za stvaranje glasa koji pripada vama.

ABC Maestro je pedagoško-rehabilitacijski program za učenje čitanja, pisanja i korištenja tipkovnice koji se savršeno podudara s Clevy proizvodima. Sastoji se od aktivnosti učenja slova, riječi i brojeva. Aktivnosti prate tradicionalne metode opismenjavanja, ali nude inovativniji i sveobuhvatniji pristup učenju kroz učenje korištenja tipkovnice. ABC Maestro je primarno namijenjen djeci s teškoćama koja uče čitati, pisati i koristiti tipkovnicu, ali ga mogu koristiti sva djeca koja tek upoznaju slova i brojeve.

Opismenjavanje djece s teškoćama može biti veoma zahtjevno i ponekad sporo, a upravo ABC Maestro može poslužiti terapeutima, učiteljima i roditeljima kao brži, alternativni pristup poučavanja pisanju i čitanju. Uz Clevy tipkovnicu i rad na računalu, ABC Maestro program odlično se uklapa u ”korak-po-korak” učenje u posebno dizajniranom svijetu prepunom zabavnih zadataka i veselih boja koji jako utječu na motivaciju i interes djece.