Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno! – program poludnevnog boravka za djecu Vukovara

POZIV: UP.02.1.2.01 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima:  Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

KORISNIK: Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

PARTNERI:  Centar za socijalnu skrb Vukovar, Dječji vrtić Vukovar 1, Osnovna škola Blage Zadre

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Djeca su jedna od najviše siromaštvom i socijalnom isključenošću pogođenih skupina, a posebice djeca iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditeljske skrbi i djeca s teškoćama u razvoju (TUR). Pokretanjem izvaninstitucionalnog programa koji je namijenjen takvim skupinama djece nastoji se na vrijeme doprinijeti njihovom razvoju i socijalizaciji. Program će pružiti ciljanoj skupini nova znanja i vještine, druženje i igre te korisno i smisleno provođenje slobodnog vremena kroz planski osmišljene aktivnosti.

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je prevencija socijalne isključenosti djece Vukovara te kreiranje programa koji će im pružiti nova znanja i vještine, osigurati razvoj njihovih potencijala te druženje i smisleno provođenje slobodnog vremena.

OČEKIVANI REZULTATI:

U provedbu projekta bit će uključeno 30 korisnika, djece s teškoćama u razvoju, djece iz siromašnih i višečlanih obitelji, udomiteljske djece i djece bez roditeljske skrbi, s područja Vukovara. Kroz projekt pokrenut će se izvaninstitucionalni program poludnevnog boravka za navedenu ciljanu skupinu i to kao predškolski program namijenjen korisnicima od 2 do 7 godina te kao program poludnevnog boravka za korisnike od 8 do 12 godina, odnosno djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole. Osim stručnih programa za djecu, projekt će osigurati i:

 

  • Radionice i edukacije za djelatnike vrtića i škola
  • Manje infrastrukturne radove
  • Opremanje poludnevnog boravka
  • Osposobljavanje i zapošljavanje novih djelatnika
  • Brojne aktivnosti za podizanje svijesti građana o marginaliziranim skupinama djece

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Vrijednost projekta je  1.454.469,85 kn, od čega 85% (1.236.299,37 kn) sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% (218.170,48 kn) sufinancira Republika Hrvatska iz sredstava Državnog proračuna

RAZDOBLJE PROVEDBE: 27.12.2019.-27.04.2022. (28 mjeseci)

KONTAKT OSOBA:

Mihaela Tkalec Cerjan, mag. oec.

voditeljica projekta

Kontakt: vu.leptirici@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići