Članovi

Članstvo u Udruzi propisano je Statutom. Pristupnice možete preuzeti ovdje.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.

Članovi Udruge su redovni članovi, članovi prijatelji, počasni i nominalni.

Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete s poteškoćama u razvoju.

Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog Predsjedništva i uz suglasnost Skupštine.

Nominalni članovi su djeca s poteškoćama u razvoju.

Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a Predsjedništvo odlučuje o primanju.

Udruga trenutno broji 170 nominalnih članova.

Predsjedništvo


Viktorija Matin
predsjednica
Željka Toth

dopredsjednica

Andreja Mandić
tajnica

Upravni odbor


Ankica Đuričić

predsjednica Upravnog odbora

Anamarija Krišto
(pravnica)
Željko Romić
Damir Rajh
Tina Stojanović