DONACIJA

Zahvaljujemo se Rotaract klubu Osijek na dobivenoj donaciji od 1.000 kuna.

Sva prikupljena sredstva namjenjena su obnovi objekta.