PROJEKT „RAZVOJ DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA UZ TERAPIJSKE AKTIVNOSTI POMOĆU KONJA“, ESF PROGRAM, PARTNERI

Kroz projekt Konjičkog kluba „Dunavski raj“ osigurano je za djecu terapijsko jahanje te zaposlenje radnog terapeuta čiji je zadatak pomagati djeci u aktivnostima terapijskog jahanja, rad sa studentima te rad s djecom u prostoru Udruge.

Period implementacije projekta obuhvaća od 19. ožujka 2018. godine do 18.prosinca 2019. godine ( 21 mjesec ).
Uz našu Udrugu partner je i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo iz Osijeka.