Pružatelj socijalnih usluga

rh

Potpisivanje Ugovora o pružanju socijalnih usluga

Između Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisan je Ugovor o pružanju socijalnih usluga, koji je stupio na snagu 01.01.2017. godine. Ovim Ugovorom naša Udruga Zakonski postaje dio Mreže udruga pružatelja socijalnih usluga. Udruga Vukovarski leptirići će kao ovlašteni pružatelj socijalnih usluga pružati sljedeće usluge:

  • Vježbe svakodnevnih vještina
  • Psihološku podršku
  • Logopedsku terapiju
  • Senzornu integraciju
  • Kineziterapiju, sport i rekreacijske aktivnosti

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, a može se pružati individualno i grupno u dobi djeteta od 1 do 18 godina.

Postupak na ostvarivanje prava psihosocijalne podrške je sljedeći:

  • Budući korisnik, odnosno roditelj ili skrbnik djeteta s teškoćama u razvoju upisuje dijete u Udrugu te popunjava set obrazaca koji sadrže osnovne informacije o djetetu
  • Stručni tim Udruge poziva buduće korisnike na procjenu
  • Stručni tim Udruge šalje stručno mišljenje o korisniku, odnosno potrebi provođenja određenih usluga nadležnom Centru za socijalnu skrb
  • Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o pružanju psihosocijalne podrške

Pružanje socijalnih usluga za djecu koja posjeduju Rješenje Centra za socijalnu skrb JE BESPLATNO. Za sva dodatna pitanja i dogovore molimo Vas obratite se:

– Suzana Begonja, asistent administrativnog poslovanja, broj mobitela: 091 910 5880, radno vrijeme od 8.30 do 14.30 sati.
– Udruga Vukovarski leptirići, E – mail: vukovarski.leptirici@gmail.com