Stručni tim

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići postala je Pružatelj socijalnih usluga u domeni psihosocijalne podrške. Provode se sljedeći programi:

  • odgoj i edukacijska rehabilitacija
  • vježbe svakodnevnih vještina
  • psihološka podrška
  • senzorna integracija
  • logopedska terapija
  • kineziterapija i sportsko – rekreacijske aktivnosti

 

Jelena Francišković
Magistra psihologije (mag. psych) Psihološka podrška Neurofeedback praktičar

RADNO VRIJEME
PON - SRI - PET 7-15 h
UTO - ČET 11-19h

Martina Milković
Prvostupnica fizioterapije (bacc. physioth.) Neurofeedback praktičar

RADNO VRIJEME
PON - SRI 12-20 h
UTO - ČET - PET 7-15 h

Marko Krajina
Prvostupnik fizioterapije (bacc. physioth.) Terapeut senzorne integracije, Emmet praktičar

RADNO VRIJEME
PON - SRI 11-19 h
UTO - ČET - PET 7-15 h

Olja Redl
Prvostupnica fizioterapije (bacc. physioth.) Terapeut senzorne integracije

RADNO VRIJEME
PON - SRI - PET 7-15 h
UTO - ČET 12-20 h

Antonija Cranić
Prvostupnica radne terapije (bacc. therap. occup.) Vježbe svakodnevnih vještina

RADNO VRIJEME
PON - SRI 12-20 h
UTO - ČET - PET 7-15 h

Tamara Kenjereš
Prvostupnica radne terapije (bacc. therap. occup.) Vježbe svakodnevnih vještina

RADNO VRIJEME
PON - SRI - PET 7-15 h
UTO - ČET 12-20 h

Sara Babić
Prvostupnica fizioterapije (bacc. physioth.) Kineziterapija i sportsko rekreacijske aktivnosti

RADNO VRIJEME
PON - SRI - PET 7-15 h
UTO - ČET 12-20 h

Jasna Mladežić
PRVOSTUPNICA FIZIOTERAPIJE (BACC. PHYSIOTH.) zamjena

RADNO VRIJEME
PON - PET 8-16 h
Pauza: 12 do 12:30

Barbara Augustinović
Magistar logoped

RADNO VRIJEME
PON - SRI 12-20 h
UTO - ČET - PET 7-15 h

Andrea Bradarić
Magistar psihologije Psihološka podrška

RADNO VRIJEME
PON - SRI - PET 7-15 h
UTO - ČET 12-20 h

Andreja Mandić
Voditelj igraonice , Brain gym, laseroterapija

RADNO VRIJEME
PON - PET 8-12 h
Pauza: 12 - 12:30 h

Tamara Uglješić
Prvostupnica fizioterapije (bacc. physioth.) Pomoć u radu sa djecom s teškoćama u razvoju (Ranč Dunavksi raj - jahanje, igraonica)

RADNO VRIJEME
PON - PET 8-16 h
Pauza: 12 - 12:30 h

Usluge koje se provode putem projekata i donacija:

  • Igraonica za djecu s poteškoćama i djecu slabijeg imovinskog statusa
  • Brain Gym
  • Tomatis
  • Integriranje primitivnih refleksa laserom