ŠTO SVE SPORTOM MOGU JA

Udruga Vukovarski leptirići 03. siječnja 2019. godine službeno je započela provedbu novog EU projekta pod nazivnom „Što sve sportom mogu ja“ u okviru Poziva:Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u...

DONACIJA

Zahvaljujemo se Rotaract klubu Osijek na dobivenoj donaciji od 1.000 kuna. Sva prikupljena sredstva namjenjena su obnovi...