Učinkoviti ljudski potencijali

Dana 05. i 06. rujna 2019. godine predstavnice Udruge Vukovarski leptirići Tijana Mazur i Viktorija Matin sudjelovale su na ESF radionicama pod nazivom “Kako strateški planirati u organizacijama civilnog društva” i “Kako izraditi operativni plan...

Ataac konferencija

Konferencija o potpomognutoj komunikaciji i asistivnoj tehnologiji i naravno LEPTIRIĆI 🙂❤️ ATAAC Konferencija – Konferencija o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. U organizaciji Tehničkog fakulteta Rijeka, E-glasa te...

Edukacija

Volonterski centar Osijek, zajedno s partnerskim organizacijama iz Irske, Njemačke, Belgije,Danske i Slovenije organizirao je međunarodnu edukaciju na temu mjerenja utjecaja volontiranja na socijalnu inkluziju. Treneri i stručnjaci iz partnerskih organizacija ponudili...