Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Glavna skupština UN-a odabrala je za obilježavanje 2. travnja čime želiskrenuti pozornosti javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovogsloženog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve trigodine života.Danas je poruka ista, kao i prethodnih godina...