POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA

POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA

Namijenjena je osobama sa složenim komunikacijskim potrebama koje se nemogu služiti govornim jezikom i/ili imaju teškoće jezičnoga razumijevanjauslijed različitih teškoća, poremećaja i oštećenja (djeca i osobe smotoričkim teškoćama (cerebralna paraliza, distoni...
POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA

POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA

Namijenjena je osobama sa složenim komunikacijskim potrebama koje se nemogu služiti govornim jezikom i/ili imaju teškoće jezičnoga razumijevanjauslijed različitih teškoća, poremećaja i oštećenja (djeca i osobe smotoričkim teškoćama (cerebralna paraliza, distoni...
Ostani doma i vježbaj – sportom protiv virusa!

Ostani doma i vježbaj – sportom protiv virusa!

U mjesecu travnju, sportske aktivnosti se i dalje odvijaju unatoč situaciji sepidemijom COVID-19. Programi se odvijaju od kuće, a korisnici projekta „Što sve sportommogu ja“ dobivaju pisane i video materijale kako bi se i u ovim teškim okolnostima moglibaviti...