Sportska radionica s djecom predškolske dobi.

Sportska radionica s djecom predškolske dobi.

4.9.2020. u dvorani Udruge Vukovarski leptirići održana je Sportska radionica s djecom predškolske dobi. Za djecu je pripremljen i organiziran poligon, a po njihovom izboru djecasu prilikom performansa koristila šarene trake za ritmičku gimnastiku.Trčala oko čunjeva...
Kao voda – likovna i kreativna radionica

Kao voda – likovna i kreativna radionica

7.9.2020. godine, u prostoru Vukovarskih leptirića održana je radionica zadjecu predškolske dobi. Svojim tijelom oponašali smo vodu, mirnu iuzburkanu, veliku i malu, bučnu i tihu… Pravili smo velike valove ivrtloge pa smo sve to prenijeli na papir. Istražujući...
Sportska volja i upornost

Sportska volja i upornost

Tijekom kolovoza sportske aktivnosti su se provodile u prostorijama Udruge Vukovarskileptirići i u suradnji s našim partnerima iz Sportskih objekata Vukovar. Cilj je bio razvitiosnovne motoričke sposobnosti, jakost i snagu donjih ekstremiteta te stabilnost i...