Aktivni i motivirani!

Aktivni i motivirani!

Veliki broj djece i dalje prisustvuje na sportskim aktivnostima kod Korisnika i partnera teredovno pohađaju iste, unatoč visokim ljetnim temperaturama i epidemiji COVID-19.U dvorani i dvorištu udruge Vukovarski leptirići sa korisnicima se tijekom srpnja radilo...
Lipanj u igri i radu s korisnicima :)

Lipanj u igri i radu s korisnicima :)

Projektne aktivnosti su se redovno održavale tokom mjeseca lipnja, sve veći broj djece sevratio na sportske aktivnosti. Također, ponovno je započela provedba zajedničkogintegriranog gimnastičkog treninga kod naših partnera. Ovaj mjesec cilj nam je bio kod djecerazviti...
Održan III. Koordinacijski sastanak projektnog tima

Održan III. Koordinacijski sastanak projektnog tima

U utorak, 09. lipnja 2020. godine, u prostoriji Udruge Vukovarski leptirići, održan jeIII. Koordinacijski sastanak projektnog tima na kojem su sudjelovali predstavniciUdruge (predsjednica i voditeljica projekta) te predstavnici svih naših partnerskihustanova: Javna...
Sport na otvorenom

Sport na otvorenom

U mjesecu svibnju sportske aktivnosti provodili smo na otvorenome, odnosno u dvorištu Udruge.Djecu smo rasporedili u manje grupe ili individualni rad. Postavljen je nogometni kavez s umjetnomtravom u dvorištu, što je djecu razveselilo i motiviralo za daljnji rad....
Povratak sportskih aktivnosti

Povratak sportskih aktivnosti

Nakon smirivanja epidemiološe situacije vezane uz virus COVID-19, nastavljaju se sportskeaktivnosti kroz projekt „Što sve sportom mogu ja“. Aktivnosti će se odvijati na otvorenomprostoru u dvorištu Udruge, a grupe i način rada ćemo prilagoditi uputama Hrvatskog...