Djelatnici Udruge

Pružatelji socijalnih usluga – Psihosocijalna podrška

Aleksandra Milnović

Magistra psihologije,Neurofeedback praktičar,

Neurofeedback metoda

RADNO VRIJEME
PON-SRI: 11-19h,
UTO-ČET- PET: 7-15h

Dajana Komnenov

Prvostupnica fizioterapije, Neurofeedback praktičar, Neurofeedback metoda

RADNO VRIJEME
PON – SRI – PET  7 – 15 h
UTO – ČET  11 – 19 h

Patricia Knežević

Magistra fizioterapije, Neurofeedback praktičar, Neurofeedback metoda 

RADNO VRIJEME
PON – SRI  11 – 19 h
UTO – ČET – PET  7 – 15 h

Antonia Horvat

Prvostupnica radne terapije, Vježbe svakodnevnih vještina

RADNO VRIJEME
PON – SRI  11 – 19 h
UTO – ČET – PET  7 – 15 h

Maja Milidrag

Magistra psihologije, Neurofeedback praktičar,Neurofeedback metoda, Psihološka podrška

RADNO VRIJEME
PON – SRI – PET 7 – 15 h
UTO – ČET 11 – 19 h

Danijela Maurović

Magistra psihologije, Psihološka podrška

RADNO VRIJEME
PON – SRI  11 – 19 h
UTO – ČET – PET  7 – 15 h

Nikola Komnenov

Prvostupnik fizioterapije, Senzorna integracija

RADNO VRIJEME
PON – SRI  11 – 19 h
UTO – ČET – PET  7 – 15 h

Marina Morduš

Prvostupnica radne terapije, Vježbe svakodnevnih vještina

RADNO VRIJEME
PON – SRI – PET 7 – 15 h
UTO – ČET  11 – 19 h

Jelenu Pavlović

Magistra fizioterapije

RADNO VRIJEME 
PON – SRI – PET  7 – 15 h i 
UTO – ČET  11 – 19 h

Matea Troglić

Magistra fizipterapije

RADNO VRIJEME
PON – SRI – PET  7 – 15 h
UTO – ČET  11 – 19 h

Biljana Cvijanović

Prvostupnica fizioterapije, 
Kineziterapija i sportsko rekreacijske aktivnosti

RADNO VRIJEME
PON – SRI – PET  7 – 15 h
UTO – ČET 11 – 19 h

Biljana Savurdić

Održavanje prostora 

RADNO VRIJEME
PON –  PET  17- 21 h

Ankica Đuričić

Održavanje prostora 

RADNO VRIJEME
PON –  PET  17- 21 h

Podrška Grada Vukovara – Psihosocijalna podrška djeci s teškoćama u razvoju

Sara Salak

Voditeljica ureda 

RADNO VRIJEME
PON – PET  7 – 15 h

Nina Cvetković

Voditeljica projekta

RADNO VRIJEME
PON – PET  7 – 15 h

Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno – program poludnevnog boravka za djecu Vukovara

Jasmina Lazić- Pavlović

Socijalni pedagog

 
RADNO VRIJEME 
PON – PET 8-16h.

Tina Stojanović

Vježbe svakodnevnih vještina,voditelj terapijskog psa
RADNO VRIJEME
PON – PET 8 – 16 h

 

Andreja Mandić

Izvoditeljica projekta

RADNO VRIJEME
PON – PET 8 – 16 h

Viktorija Matin

Voditeljica projekta 

Karlo Kraljević

Prvostupnik kineziologije, voditelj sportskih aktivnosti u Vukovaru i Iloku
RADNO VRIJEME 
PON I SRI od 10 do 18 sati Udruga Vukovarski leptirići
UTO i ČET od 8 do 16 sati OŠ Julija Benešića Ilok
PET od 8 do 16 sati prostor Iločkih leptirića Ilok

Vedrana Marijanović