Drušveni centar IN

KRATKI OPIS PROJEKTA

Provedbom ovog projekta djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom grada Vukovara i Vukovarsko srijemske županije bit će osigurani društveno – kulturni sadržaji koji im trenutno nisu dostupni, a koji će doprinijet njihovom osnaživanju za aktivan život u zajednici te izražavanje u okviru njihovih mogućnosti.

U sklopu rada Društvenog centra IN provodit će se svakodnevno 3 programa, svaka Udruga bit će odgovorna za provedbu jednog. Planirana je provedba 3 puta tjedno strukturiranih, tematskih radionica. Planirane radionice: plesne i dramsko-kreativne radionice te likovne (sve radionice bit će prilagođene uzrastu i potrebama korisnika). U provedbu radionica osim izvoditelja bit će uključene i stručne osobe iz područja glazbe i plesa, likovnih umjetnosti i dr. Ostale dane Društveni centar IN bit će, u unaprijed utvrđenom i javno objavljenom vremenu, dostupan korisnicima za provedbu slobodnog vremena (čitanje dnevnih novina, druženje, korištenje interneta i računala, igraonice za djecu i sl.) te redovita druženja, sastanci i ostale aktivnosti koje spadaju pod uobičajeni rad i doprinose stvaranju novih ideja i razvijanju Udruga i zajednice, cijeli tijek trajanja projekta. Udruga Vukovarski leptirići za vrijeme provedbe programa za svoje korisnike ponudit će i paletu aktivnosti za roditelje (sportske aktivnosti i ples)

Tematski sve aktivnosti odabrane su zbog svog značaja i dokazane dobrobiti za korisničke skupine.

CILJ PROJEKTA

1.Osigurati djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Vukovarsko-srijemske županije sudjelovanje u društveno kulturnom životu zajednice

2.Jačati operativne i provedbene kapacitet Prijavitelja

3.Osvještavati javnost o važnosti inkluzije djece s teškoćama i osoba s invaliditetom

Postavljeni ciljevi temelje se na dugogodišnjem radu Udruga prijavitelja te proizlaze kao rješenje problema uočenih prilikom analize postojećeg stanja i potreba korisnika. Općenito velik je problem nepostojanje strukturiranih i prilagođenih društvenih i kulturnih aktivnosti koje pridonose uključivanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u život zajednice, posebice u slabije razvijenim sredinama. Ako uzmemo u obzir da je Istočna Hrvatska jedna od socio – ekonomski najugroženijih regija naše države, zaključujemo da je provedba ovakvog projekta nužnost za postizanje bolje kvalitete života depriviranih skupina u društvu.

REZULTATI

Uspostava Centra osigurat će:

– djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom da slobodno vrijeme provode na kvalitetan i strukturiran način, a sve uz stručnu podršku

– podršku obiteljima te mogućnost da se i oni uključe u razne aktivnosti (razgovaraonice, školu plesa, vježbe itd).

– jačanje kapaciteta udruga prijavitelja i uspostava trajne suradnje s Gradom Vukovarom u vidu pružanja sveobuhvatnih usluga za socijalno isključene skupine u zajednici

– senzibiliziranje zajednice i promociju inkluzivnog volontiranja

– opremanje prostora i provedbu manjih adaptacijskih radova

– osposobljavanje i zapošljavanje novih djelatnika

-brojne aktivnosti za podizanje svijesti građana o marginaliziranim članovima zajednice

Uspostavljano civilno – javno partnerstvo će provedbom biti unaprijeđeno i ojačano. Grad Vukovar – partner na projektu prepoznao je značaj naših Udruga kao velikih pokretača zajednice te nam pruža potporu u radu. Od 2018. godine prostor bivšeg vrtića, danas Javna ustanova za društvene djelatnosti, dan je na korištenje udrugama pružateljima socijalnih usluga u zajednici, odnosno prijaviteljima ovog Poziva. Udruge i Grad aktivno planiraju daljnja ulaganja u ovaj prostor i nove zajedničke aktivnosti s ciljem osiguranja njegove pune korisnosti za opće dobro.

U isto vrijeme, jačanje kapaciteta ovih Udruga pozitivno djeluju na cjelokupnu lokalnu zajednicu: ove Udruge zapošljavaju lokalno stanovništvo – mlade visokoobrazovane ljude (trenutno ukupno 53 zaposlenih), koji time stječu priliku nastavka rada i života u svojim zajednicama što je jako bitno u vrijeme velikog odljeva mlade radne snage, deficitarnog stručnog kadra, posebice u Vukovaru.

Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom bit će osigurane jednake mogućnosti i aktivno participiranje u zajednici, osmišljene aktivnosti i provođenje slobodnog vremena te na taj način popraviti kvalitetu života cijele obitelji.

KORISNICI PROJEKTA

Djeca s teškoćama u razvoju s različitim psiho-fizičkim oštećenjima, članovi Udruge Vukovarski leptirići te osobe s intelektualnim oštećenjem i osobe s invaliditetom, članovi Udruga Golubica i VUKA, očekivano uključivanje minimalno 100 korisnika.

Ono što je zajedničko svim ovim korisnicima je njihova neuključenost u društveni i kulturni život zajednice te jako mali broj tih sadržaja koji je prilagođen njihovim potrebama.

UKUPNA
VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI FINANCIRA EUROPSKA UNIJA I
REPUBLIKA HRVATSKA

Vrijednost
projekta: 1.987.675,54 kn, od čega 85% ( 1.689.524,21 kn)
sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% (
298.151,33 kn) sufinancira Republika Hrvatska iz sredstava Državnog
proračuna

RAZDOBLJE PROVEDBE

Razdoblje
provedbe: 03. lipnja 2020. do 03.lipnja 2022. godine, ukupno 24
mjeseca.

KONTAKT
OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

Viktorija Matin, voditeljica projekta

Kontakt:
viktorija.leo@gmail.com, 098 952 7761

Anamarija Krišto, financijski savjetnik

Kontakt:
anamarija.kristo@gmail.com, 095 814 5396

Projekt
je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj
teksta je isključiva odgovornost Udruge roditelja djece s
poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH

Novosti projekta

Western polka

U četvrtak 14.01.2022. godine u dvorani udruge Vukovarski leptirići održana...

Centar IN – civilnodrustvo.hr

https://www.civilnodrustvo.hr/u-vukovaru-odrzane-korisne-radionice-za-udruge-koje-rade-s-osobama-s-invaliditetom-i-volonterima/

Igraonica ˝Oblačići˝

Datum održavanja radionice: 13.1.2021. Mjesto održavanja radionice: Prostor Udruge Vukovarski...

Igraonica

Datum održavanja radionice: 3.12.2020. Mjesto održavanja radionice: Prostor Udruge Vukovarski...

Arhitekti i vozači

U četvrtak, 5.11.2020. u prostorijama Udruge Vukovarski leptirići provedenesu Organizirane...

Igre zabavnih balona

U dvorani Udruge Vukovarski leptirići održana je sportska radionica podnazivom...

EDUKACIJA

Terapija zvukom (Sound Therapy), Center of Excellence, Eden Point, VelikaBritanijaKroz...

Radionica Boje jeseni

U ponedjeljak 21.9.2020. godine, u dvorištu Vukovarskih leptirića održanaje likovna...

Radionica Mali vrtlari

U ponedjeljak 21.9.2020. godine, u prostoru Vukovarskihleptirića održana je kreativna...

Uvodna konferencija – vukovar.hr

https://www.vukovar.hr/civilno-drustvo/210-udruge/14834-uvodna-konferencija-projekta-drustvenog-centra-in?fbclid=IwAR3vjEd1wKejTmHxYhDd5LBQAtiuWYyJr_9kgt08zP83yKYhC4xwNZ32MqY

Društveni centar

https://www.youtube.com/watch?v=3EmV8s1pm6I&fbclid=IwAR2vNDrq3idKQqKvEDBRjTyH2BHoEtUPBimuYcb-e8awSxWZoyGQBiYMqfE

IN Portal

https://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/21566/vukovar-projekt-drustveni-centar-in–mreza-podrske-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju-i-osobe-s-invaliditetom?fbclid=IwAR3vjEd1wKejTmHxYhDd5LBQAtiuWYyJr_9kgt08zP83yKYhC4xwNZ32MqY

Sportska radionica

Provedena je sportska radionica u sklopu Igraonice s djecom predškolskedobi....

Likovna radionica

Likovna radionica u Vukovarskim leptirićimaNašoj Zunzi je u “Društvenom Centru...

Ritam mašina – stroj

Provedena je dramska radionica u sklopu Poludnevnog boravka u Vukovarskimleptirićima....

Radio borovo

http://radio-borovo.hr/2020/08/19/info-plus-19-avgust-2020/?fbclid=IwAR2K8IpPqT3Pv4GISEx4s_AwAsEW8Pc3B8mWj3RDOJjBwTWL9vQHeytUMRU Kliknite na poveznicu

Plesna radionica

Dana 24.8.2020. održana je plesna radionica u sklopu Igraonice s...

Glazbena radionica

Održana je glazbena radionica “Karaoke” u sklopu Igraonice u Vukovarskimleptirićima....

Sportska radionica

Održana je sportska radionica u sklopu Poludnevnog boravka u Vukovarskim...

Trakaste zavjese

Dodana vrijednost ovog projekta očituje se ujedno u već uspostavljenom...

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići