Viktorija Matin sudjelovala je na seminaru FINANCIJSKO POSLOVANJE
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA.
Između ostalog učilo se o sastavljanju plaća, isplati dnevnica, putnih
troškova, sastavljanju financijskog plana, obveznoj reviziji…
Sve naučeno primjenjivat ćemo u budućem radu.