EDUKACIJA
Djelatnice Poludnevnog boravka, sudjelovale su u edukaciji “Vizualna
podrška u svakodnevnom radu s djecom”.
Neke od obrađenih tema su:
1.Jezik govor i komunikacija.
2.Zašto je vizualna podrška važna?
3.Kako i gdje osigurati podršku?
4.Podrška kod djece s komunikacijskim teškoćama, podrška kod djece sa
specifičnim teškoćama u učenju
5.Podrška kod djece s jezičnim poteškoćama. Nakon odslušanog predavanja
odrađen je praktični dio.
U svom radu kontinuirano širimo naša znanja i dodatno se educiramo kako bi
smo podigli kvalitetu našeg rada.

Comments are disabled.