Naše djelatnice Sara Salak i Nina Cvetković sudjelovale su u edukaciji “Uvod u menadžment volonterskog programa” koju je održao DKolektiv- organizacija za društveni razvoj, Osijek. U sklopu edukacije polaznice su stekle znanja na sljedeće teme: zakonsko uređenje volonterstva, motivacija volontera, ciklus menadžmenta volonterskog programa (planiranje volonterskog programa, izrada opisa volonterske pozicije, pronalaženje volontera, uključivanje volontera, orijentacija i edukacija volontera, podrška i supervizija, nagrađivanje volontera, evaluacija programa i angažmana volontera).Edukacija je vrlo temeljito obuhvatila sve navedene teme koje su polaznice usvojile kroz teorijski i praktični dio edukacije, ali i kroz kvizove, interaktivnu komunikaciju i različite vježbe. Kako je prošla naša edukacija možete pogledati i na slikama

Comments are disabled.