Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u suradnji s Centrom za edukaciju i informiranje potrošača organizirala je besplatnu edukaciju na temu „ Izrada i provedba projekata financiranih iz EU fondova „ u sklopu projekta pod nazivom „Društveni centar IN – mreža podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Vukovara“. Korisnik projekta je Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u partnerstvu s Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Udrugom osoba s invaliditetom „VUKA“ Vukovar i Gradom Vukovarom. Edukacija je bila namijenjena organizacijama koje rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Edukaciju „Izrada i provedba projekata financiranih iz EU fondova“ vodila je predstavnica udruge Centar za edukaciju i informiranje potrošača, Tanja Popović Filipović. Na ovaj način doprinijeli smo jačanju kapaciteta naših organizacija te smo postali spremniji za sve izazove koji nas očekuju kroz pisanje i provođenje novih projekata iz EU fondova.

Comments are disabled.