Masgutova je relativno nova metoda Dr. Svetlane Masgutove koja se brzo širi u svijetu, a njezina učenja temelje se na znanjima psihologa Leva Vygotskog i Jeana Piageta.

Refleks je automatski odgovor na neki podražaj, odnosno reakcija nervnog sustava uzrokovana stimulacijom receptora na koži, tetivama, mišićima…

Osim što su ključni za preživljavanje urođeni primarni refleksi i refleksni obrasci predstavljaju temelj za razvoj mozga, odnosno za sve kognitivne i intelektualne procese tijekom sazrijevanja. 

Kod neke djece, primarni refleksi mogu biti zadržani dulje vrijeme nego što je uobičajeno, zbog motoričkih teškoća, teškoća u senzoričkoj obradi ili slaboj integraciji refleksa. Primjenom MNRI® metode, ponovno se stimulira integracija refleksnih obrazaca kako bi se poboljšale motoričke i kognitivne vještine.

U prvoj fazi MNRI®  programa primjenjuje se protokol procjene refleksnih obrazaca u djece, a zatim se prema dobivenim rezultatima rabe tehnike koje koriste senzornu stimulaciju i motorički sustav za ispravljanje slabih, nefunkcionalnih i patoloških motoričkih obrazaca.

MNRI®  metoda koristi se kod djece i odraslih s teškoćama učenja, ADHD-om, poremećajima iz autističnog spektra, sindromom Down, cerebralnom paralizom, usporenim psihomotoričkim razvojem itd.

SVAKIM DANOM SVE VIŠE NAPREDUJEMO

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Udruge Vukovarski leptirići.

Comments are disabled.