Vođeni mišlju kako je komunikacija osnovno ljudsko pravo i potreba, usavršavamo usluge usvajanja metoda nadomjesne komunikacije za one korisnike kod kojih je oralno glasovna produkcija vrlo otežana ili uopće nije moguća.

Nema dokaza u prilog tome da zbog korištenja potpomognute komunikacije osoba neće koristiti svoj prirodni govor

Potpomognuta komunikacija omogućit će jednake prilike za komunikaciju onoj djeci koja imaju teškoće u govoru i jeziku. Na taj način bit će u mogućnosti uspostaviti socijalne veze i bliskost s drugima. Kroz korištenje potpomognute komunikacije lakše će kontrolirati svoje okruženje, usvajati jezik i pismenost, komunikacijski partneri će ih smatrati kompetentnima, a povećat će se i broj prilika za komunikaciju.

Edukaciju je vodila Mateja Vukašinec, mag. rehab. educ.,

Specijalist za asistivnu tehnologiju i senzornu integraciju iz E-Glasa, Rijeka. 

Najljepša hvala na višegodišnjoj podršci i suradnji! 

Mali i veliki leptirići lete ka novim radnim pobjedama!

Comments are disabled.