Djelatnici Udruge

Pružatelji socijalnih usluga - Psihosocijalna podrška

Samuela Sambunjak Amanović

Magistra psihologije, Neurofeedback praktičar , Psihološka podrška
RADNO VRIJEME
PON – SRI 11 – 19 h
UTO – ČET – PET  7 – 15 h

Majda Joha

Magistra psihologije, Neurofeedback praktičar, Tomatis praktičar, Psihološka podrška

RADNO VRIJEME
PON – SRI – PET 7 – 15 h
UTO – ČET 11 – 19 h

Jovana Bačić Beljić

Magistra psihologije, Neurofeedback praktičar , Psihološka podrška
RADNO VRIJEME
PON – SRI 11 – 19 h
UTO – ČET – PET  7 – 15 h

Antonia Horvat

Prvostupnica radne terapije
RADNO VRIJEME
PON – SRI 11 – 19 h
UTO – ČET – PET 7 – 15 h

Marina Morduš

Prvostupnica radne terapije, Vježbe svakodnevnih vještina

Danijela Maurović

Magistra psihologije, Psihološka podrška

RADNO VRIJEME
PON – SRI 11 – 19 h
UTO – ČET – PET 7 – 15 h

Tamara Ugljesic

Tamara Uglješić

Prvostupnica fizioterapije, Marte Meo praktičar, Senzorna integracija

RADNO VRIJEME
PON – SRI 11 – 19 h
UTO – ČET – PET 7 – 15 h

Jasna Mladezic

Jasna Mladežić 

Prvostupnica fizioterapije, Senzorna integracija

RADNO VRIJEME 
PON – SRI – PET 7 – 15 h i 
UTO – ČET 11 – 19 h

tanja

Tanja Vujadinović

Prvostupnica fizioterapije,
Kineziterapija i sportsko rekreacijske aktivnosti

RADNO VRIJEME
PON – SRI – PET 7 – 15 h
UTO – ČET 11 – 19 h

Biljana Cvijanović

Prvostupnica fizioterapije, 
Kineziterapija i sportsko rekreacijske aktivnosti

RADNO VRIJEME
PON – SRI – PET 7 – 15 h
UTO – ČET 11 – 19 h

Biljana Savurdić

Održavanje prostora 

RADNO VRIJEME
PON –  PET 17- 21 h

Ankica Đuričić

Održavanje prostora 

RADNO VRIJEME
PON –  PET 17- 21 h

Podrška: Grad Vukovar financiranje socijalnih usluga
kod pružatelja usluga za djecu s teškoćama u razvoju

Sara Salak

Voditeljica ureda 
RADNO VRIJEME 
PON – PET  7 – 14 h

Vedrana Marijanović

Projektni menadžer

Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno - program poludnevnog boravka za djecu Vukovara

Dajana Komnenov

Prvostupnica fizioterapije
 RADNO VRIJEME
PON – PET 8 – 16 h

Tina Stojanović

Vježbe svakodnevnih vještina
RADNO VRIJEME
PON – PET 8 – 16 h
 
Andreja Mandic

Andreja Mandić

Izvoditeljica projekta

RADNO VRIJEME
PON – PET 8 – 16 h

SUPPORT- izgradnja kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima s teškoćama u kriznim situacijama

Nina Cvetković

Voditeljica projekta

RADNO VRIJEME
PON – PET 10 – 12 h

Maja Milidrag

Izvoditeljica projekta

RADNO VRIJEME
PON – PET 12 – 16 h

"Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge" za razdoblje od 2020. - 2023. godine

Povežimo se! - mreža podrške za sretno djetinjstvo

Viktorija Matin

Voditeljica projekta 

Karlo Kraljevic

Karlo Kraljević

Prvostupnik kineziologije, voditelj sportskih aktivnosti
RADNO VRIJEME
PON – UTO 8 – 16 sati Centar “Ivan Štark” Osijek
SRI – ČET 8 – 16 sati OŠ Julija Benešića Ilok
PET 8 – 16 sati Udruga Vukovarski leptirići

Tomatis - auditivna neurosenzorna stimulacija

Maja Milidrag

Izvoditeljica projekta, asistent 

RADNO VRIJEME
PON – PET 8 – 12 h

Majda Joha

Izvoditeljica projekta, Tomatis praktičar 

Nina Cvetković

Voditeljica projekta
 

Roditeljstvo nije lako - podrška je potrebna svakako
2

Viktorija Matin

Voditeljica projekta
 

Majda Joha

Izvoditeljica projekta
 

Samuela Sambunjak Amanović

Izvoditeljica projekta