Naša djelatnica Sara Salak sudjelovala je na osposobljavanju za organizacije koje posjeduju oznaku kvalitete ESS. Osposobljavanje se održavalo u Orahovici, organizirano od strane Agencije za mobilnost i programe EU. Osposobljavanju su prisustvovali i brojni predstavnici udruga i javnih ustanova s područja Republike Hrvatske.

Obuhvaćene su sljedeće teme:

uvod u europske snage solidarnosti

motivacija organizacije i pojedinaca za sudjelovanje u ESS programu

odabir volontera

sustav podrške sudionicima upravljanje rizicima

utjecaj ESS programa

 financiranje i provedba volonterskih aktivnosti

Osposobljavanju su bile nazočne i djelatnice Agencije za mobilnost i programe EU koje su odgovarale na pitanja sudionika te savjetovale o što boljoj provedbi aktivnosti i situacijama s kojima bi se sudionici programa ESS-a mogli susresti.

Kroz ovo osposobljavanje naučila je puno o motivaciji uključenih volontera, načinu brige i zaštite volontera, načinu odabira volontera, mentorstvu volonterima te načinu provedbe i vođenja financijskog dijela programa i aktivnosti.

Comments are disabled.