Pridružite se javnoj akciji Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju
Vukovarski leptirići te kroz različite primjere osjetite kako je “biti u cipelama” osoba
s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju!
Poziv na javnu akciju

Udruga Vukovarski leptirići u petak, 2. lipnja od 10 do 12 sati na Trgu Franje Tuđmana
organizira javnu akciju “Hodaj u mojim cipelama”. Cilj akcije je osvijestiti o važnosti
suzbijanja diskriminacije na osnovu invaliditeta i preprekama s kojima se susreću osobe s
invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju te ponuditi rješenja za podršku i ravnopravnost
ovih ranjivih skupina.

U današnje doba vrlo je jasno da u hrvatskom društvu ne postoji namjera da se osobe s
invaliditetom diskriminira. Naprotiv, o osobama s invaliditetom se bez izuzetka govori s velikim
pijetetom (što zapravo jasno ukazuje na različitost) i s puno lijepih riječi, na kojima uglavnom sve
ostaje. Kroz ovaj model jasno je nerazumijevanje jer osobe s invaliditetom traže ravnopravnost, a
ne poseban tretman i položaj. Traže podršku zahvaljujući kojoj bi mogli koristiti svoje preostale
potencijale, a ne “oslobođenje” od dužnosti i aktivnosti, odnosno pasivnost i isključivanje. Zbog
svega navedenog su edukacija, informiranje i podizanje razine svijesti o pravom značenju
ravnopravnosti kad se govori o invaliditetu izuzetno važni i na prvom mjestu u suzbijanju
diskriminacije na osnovi invaliditeta.
Osobe s invaliditetom vrlo često nemaju samostalan i prilagođen pristup socijalnoj zaštiti, javnom i
kulturnom životu, bolnicama, sudovima, bankomatima, trgovinama zbog arhitektonskih barijera što
je protivno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, dokumentu proizašlom iz načela Opće
deklaracije o ljudskim pravima. Nažalost, vrlo često to nije tako te im je pristup važnim ustanovama
ograničen, kao i mali broj parkirnih mjesta.
Stoga će Udruga Vukovarski leptirići u centru grada, na Trgu Franje Tuđmana 1, u periodu od 10
do 12 sati, održati javnu akciju simboličnog naziva “Hodaj u mojim cipelama” na koju će biti
pozvani i gradonačelnik Grada Vukovara, župan Vukovarsko – srijemske županije, predstavnici
različitih političkih stranaka, gradski vijećnici, načelnici, donositelji odluka, kojima će biti
prezentirani prijedlozi za društveno uključivo i sudioničko odlučivanje s ciljem osiguranja
ravnopravnosti i društvene uključivosti osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, njihovih
obitelji, odnosno kvalitetnijeg javno-političkog okvira za podršku ovim ranjivim skupinama.
U javnoj akciji sudjelovat će djelatnici i roditelji Udruge koji će pokušati brojnim primjerima pokazati
kako je to u “cipelama osoba s invaliditetom”, sve poteškoće koje im otežavaju društveni život i
kretanje, komunikaciju, ali i ponuditi rješenja. Građani grada Vukovara imat će priliku osjetiti kako
je to kretati se pomoću invalidskih kolica, napraviti transfer iz kolica u automobil, baviti se sportom.
Također, moći će pročitati poruke roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
koje su upućene građanima s opisima kako se istinski osjećaju u ovom društvu i što bi htjeli
promijeniti, kao i načine komunikacije koja spada u osnovno ljudsko pravo, a nije jednako dostupna
svima, senzoričke aktivnosti koje su vrlo često prepreka za normalno funkcioniranje i aktivnosti uz
pomoću terapijskog psa. Dakle, građani će moći na interaktivan način osjetiti neke prepreke s
kojima se osobe s invaliditetom susreću. Nakon toga bit će upućeni na pojedina oštećenja i kako
pristupati djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Projekt “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda,

Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Izrada ovog materijala omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Zelene Istre i ne odražava nužno stavove država donatorica i

Upravitelja Fonda.

Činjenica je da ljudi vrlo često imaju strah od prilaska osobama s invaliditetom jer ne znaju kako im
se obratiti ili pomoći. Zbog toga im kroz ovu javnu akciju želimo pomoći premostiti barijere, ponuditi
znanja i rješenja te pokazati način kako podržati osobu s invaliditetom, a ne isključiti jer njima je
najvažnija ravnopravnost i

prihvaćanje, odnosno da budu jednakopravni građani ovog društva, a ne građani drugog reda kao
što je to sada slučaj.

Pozivamo sve građane grada Vukovara, vrtićarce, školarce i studente da nam pruže šansu,
da otvorimo srca i um jedni drugima i budemo prijatelji jer time ćemo najlakše napraviti
zaokret od medicinskog modela invaliditeta prema socijalnom (društvenom) modelu i
modelu ljudskih prava te na taj način osigurati društvo jednakih mogućnosti.

Comments are disabled.