U posljednje vrijeme svjedoci smo sve češćeg spominjanja inkluzivnog društva, prihvaćanja različitosti i djece s teškoćama. No, je li to doista tako? Prihvaćanje različitosti i uključivanje djece s teškoćama u redovan odgojno-obrazovni sustav nije inkluzija. Inkluzivno društvo je ono koje poštuje individualnost svakoga djeteta, njegovu osobnost i različitost, a inkluzija preobrazba čitave zajednice. Životi djece s teškoćama i njihovih obitelji neće se mnogo promijeniti ako se ne promijeni društvo, njegove vrijednosti i stavovi.

Pretpostavka za ostvarivanje bilo kojeg prava jest svijest o tome da ono postoji, da je dostupno i primjenjivo.”Comments are disabled.