U navedenom mjesecu na aktivnostima projekta sudjelovalo je 42 korisnika

U mjesecu srpnju 2022. na projektu je sudjelovalo 42 korisnika, a aktivnosti su se provodile u prostorijama Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići.

Ovoga mjeseca provodili smo razne timske aktivnosti s rekvizitima i bez njih, a neke od njih su: nogomet, rukomet, graničar i trčanje u štafetama. Imali smo nekoliko termina na bazenima sportskih objekata Vukovar na kojemu su djeca učila osnovne tehnike plivanja i kretanja u vodi, a nakon toga djeca su sudjelovala u aktivnostima s loptom i ostalim rekvizitima prilagođenima za bazen. Kroz takav način aktivnosti djeca razvijaju i socijalne vještine koje ih potiču na suradnju i komunikaciju sa drugim korisnicima. Djeca prihvaćaju takavu vrstu aktivnosti iako nekada teško prihvaćaju neuspjeh. 

Comments are disabled.