Jeste li znali da senzorna soba pruža strukturirano okruženje koje je posebno dizajnirano za poticanje senzorne integracije i podršku djetetu u obradi senzornih podražaja?

Doživljaj senzorne sobe može biti vrlo koristan za djecu s poremećajem senzorne integracije. Suradnja s terapeutom senzorne integracije može biti od velike pomoći u prilagođavanju i pružanju podrške djetetu, a utječe na:

1. Smirivanje i organizaciju:

Senzorna soba pruža sigurno i predvidljivo okruženje koje može pomoći djeci da se smire i organiziraju svoje senzorne podražaje. To može pomoći u smanjenju anksioznosti, preosjetljivosti i senzornih preopterećenja.

2. Poticanje senzorne integracije: Senzorna soba pruža raznolike senzorne podražaje koji potiču senzornu integraciju. Dijete može istraživati različite teksture, svjetla, zvukove i mirise, što može pomoći u razvoju senzorne svijesti, percepcije i integracije. Kroz strukturirane aktivnosti i igre, dijete može naučiti kako obraditi i interpretirati senzorne informacije na adekvatan način.

3. Razvoj motoričkih vještina:

Djeca s poremećajem senzorne integracije često imaju teškoće s motoričkom koordinacijom, ravnotežom i propriocepcijom. Kroz igru i aktivnosti u senzornoj sobi, dijete može raditi na jačanju mišića, poboljšanju koordinacije i razvijanju vještina ravnoteže.

4. Poticanje samoregulacije i fokusiranja:

Senzorna soba može pružiti djetetu mogućnost da bolje upravlja svojim senzornim podražajima i regulira svoje stanje. Dijete može naučiti strategije samoregulacije, kao što su duboko disanje, opuštajuće tehnike ili usmjeravanje pažnje na određene senzorne podražaje. To može pomoći u poboljšanju pažnje, koncentracije i fokusiranja.

Vaš stručni tim! 

Comments are disabled.