U udruzi je trenutno 97-mero djece korisnika različitih rehabilitacijskih postupaka.To su djeca u dobi od 1 do 14 godina,različitih dijagnoza i poteškoća.Smatramo da je integriranje primitivnih refleksa,program koji je nedostajuća karika u svim profesijama koje se dotiču psihomotornog razvoja djeteta.Refleksi nemaju samo zaštitnu ulogu,već i izuzetno velik značaj u postavljanju temelja neurofiziologije mozga za razvoj viših funkcija mozga,kako motornih,tako i emocionalnih i kognitivnih. Metodom kvantnog integriranja primitivnih refleksa laserom činimo dječji mozak funkcionalnijim na svim poljima:motornom,vestibularnom,verbalnom,vidnom,emocionalnom,saznajnom…

Do sada je napravljeno preko 4 000 studija koje potvrđuju učinkovitost ove laseroterapije.QRI je relativno nov modalitet laseroterapije koji rapidno dobija na popularnosti ne samo u USA. Laserska tehnologija koristi se širom svijeta više od 35 godina, a akupunkutra tisućama godina.

Kvantna refleksna integracija je moćna kombinacija lasera niske frekvencije, zvučne frekvencije i tehnika refleksne integracije s ciljem da “restartira” centralni nervni sistem i ostvari brz i vidljivi rezultati kod pacijenta.

Kroz naš program trenutno je prošlo 20-ero djece kod koje je evidentan napredak.

OVU TERAPIJU NAM JE OMOGUĆILA ORGANIZACIJA RTL POMAŽE DJECI U KAMPANJI “BUDI MI PRIJATELJ.”

laser

Comments are disabled.