Naša Udruga sudjeluje u projektu kojeg provodi ERF u suradnji s UNICEF-om: “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama”.
U sklopu projekta četvero naših terapeuta polazi edukaciju za primjenu potpomognute komunikacije, Antonija Leko, Martina Boričić Martić, Božica Čajić i Maja Papst Milanović.

leptirici, erf i unicef

Comments are disabled.