VIDEO PRILOZI, ČLANCI I OBJAVE O AKTIVNOSTIMA PROJEKTA DOSTUPNE SU NA:

DRUGI MEDIJI O PROJEKTU:

 • HRT RADIO OSIJEK – 29.05.2020.

Prilog o projektu: https://radio.hrt.hr/radio-osijek/clanak/vukovarski-leptirici-rastimo-igrajmo-se-i-ucimo-zajedno/232740/

 • RADIO DUNAV – 30.05.2020.

Prilog o projektu: https://radio-dunav.com/rastimo-igrajmo-se-i-ucimo-zajedno-novi-proekat-vukovarskih-leptirica/

 • RADIO DUNAV – 01.06.2020.

Prilog o projektu: https://radio-borovo.hr/2020/06/01/info-plus-1-jun-2020/

 • RADIO BOROVO – 01.08.2020.

Prilog o projektu: https://radio-borovo.hr/2020/08/01/info-plus-1-avgust-2020/

 • VOLONTERSKI CENTAR VUKOVAR – 12.08.2020.

Prilog: http://volonterski-vu.proni.hr/poziv-za-volontiranje-vukovarski-leptirici/

 • GRAD VUKOVAR – 15.04.2021.

Prilog o projektu: https://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje-2/235-obrazovanje/15305-kulturoloski-izlet-djece-poludnevnog-boravka-udruge-vukovarski-leptirici

 • GLAS SLAVONIJE – 07.05.2021.

Prilog o projektu: https://www.glas-slavonije.hr/463408/4/Hoce-li-poludnevni-boravak-nastaviti-ovisi-o-donacijama

 • KAMPANJA – ČINI PRAVU STVAR

Održivost projekta: https://cinipravustvar.hr/udruga/vukovarskileptirici

 • CRONIKA.HR – 22.04.2021.

Prilog o projektu: https://cronika.hr/2021/04/vukovar-motivacijski-razgovor-u-profesionalnom-radu/

 • DIREKTNO.HR – 06.05.2021.

Prilog o projektu: https://direktno.hr/domovina/cini-pravu-stvar-pokrenuta-kampanja-s-ciljem-prikupljanja-sredstava-nastavak-rada-poludnevnog-boravk-231684/

 • CIVILNO DRUŠTVO.HR – 10.05.2021.

Prilog o projektu: https://www.civilnodrustvo.hr/cini-pravu-stvar-kampanja-prikupljanja-sredstava-za-nastavak-rada-poludnevnog-boravka-udruge-vukovarski-leptirici/

 • NOVOSTI.HR – 10.05.2021.

Prilog o projektu: https://novosti.hr/kampanja-za-nastavak-poludnevnog-boravka-djece-u-vukovarskim-leptiricima/

 • DRUŠTVENI CENTAR VALPOVO.HR – 19.05.2021.

Prilog o projektu: https://drustvenicentarvalpovo.eu/biciklima-do-londona-pomozimo-vukovarskim-leptiricima/

 • HRVATSKI RADIO VUKOVAR – 11.06.2021. – plaćena emisija

Prilog o projektu: https://www.vukovarski-leptirici.hr/hrvatski-radio-vukovar-poludnevni-boravak/

 • PRESS 032.HR – 12.06.2021.

Prilog o projektu: https://press032.com/udruga-vukovarski-leptirici-pokrenula-kampanju-cini-pravu-stvar/

 • VEČERNJI.HR – 12.06.2021.

Prilog o projektu: https://www.vecernji.hr/vijesti/dvojica-osjecana-za-djecu-vukovara-biciklom-do-bruxellesa-1499660

 • VINKULJA.HR – 02.07.2021.

Prilog o projektu: https://vinkulja.hr/sareni-piknik-podvucen-humanitarnom-notom-za-vukovarske-leptirice/

 • FENIX-MAGAZIN.DE – 05.07.2021.

Prilog o projektu: https://fenix-magazin.de/radovi-hrvatske-djece-iz-iseljenistva-popularni-su-u-cijelom-svijetu/

 • 032 PORTAL.HR – 28.07.2021.

Prilog o projektu: https://www.032portal.hr/uspjesna-dinamika-ostvarivanja-intervencijskog-plana-grada-vukovara–807

 • HRT – MAGAZIN – 18.08.2021.

Prilog o projektu: https://magazin.hrt.hr/price-iz-hrvatske/vukovarski-leptirici-trebaju-pomoc-2693555

Prilog o projektu: https://www.facebook.com/HRTvijesti/videos/156878793242914

 • LJETNA PANORAMA – 19.08.2021.

Prilog o projektu: https://www.youtube.com/watch?v=s6y5qk9vPvA

 • HRVATSKI GLAS EU BERLIN – 21.08.2021.

Prilog o projektu: https://hrvatskiglas-berlin.eu/?p=213803