Različita obilježja i stupanj razvijenosti ruralnih područja oblikuju u značajnoj mjeri i kvalitetu života obitelji koje žive u određenoj ruralnoj sredini. Lokalni kontekst i ekonomska razvijenost u određenom ruralnom području odražava se na kvalitetu života i različito funkcioniranje obitelji.

To ne mora biti nužno loše jer u najnerazvijenijim krajevima obitelj može biti najvažniji vitalni resurs.

Kao društvo dužni smo osigurati jednake mogućnosti svima, kako u urbanim, tako i u ruralnim sredinama. Iz tog razloga Udruga Vukovarski leptirići skupa s Udrugom “Zlatni dani” Štitar osigurala je didaktiku za igraonicu malenih Štitaraca, a za roditelje osigurana je psihološka podrška kao vid  osnaživanja obitelji.

Veselimo se rastu i razvoju svih dionika, naših prijatelja i partnerskih organizacija! 

Comments are disabled.