#posebnakaoiti – Učinimo zajedno da poteškoće postanu mogućnosti!

#posebnakaoiti – Učinimo zajedno da poteškoće postanu mogućnosti!

Kratki opis projekta

 Ovim projektom želimo ukazati na probleme s kojima se susreću roditelji djece s poteškoćama u
razvoju, obitelji slabijeg imovinskog statusa, višečlane, udomiteljske i disfunkcionalne obitelji.
Kroz istraživanje, fokus grupe i javne rasprave, prikupit će se informacije koje potkrepljuju i
dokazuju probleme, ali ujedno i nude rješenja, partnerstva, modele socijalnog poduzetništva i
slično. Planiranim aktivnostima doprinijet ćemo uspješnijem rješavanju potreba korisnika na
području Vukovarsko – srijemske i Osječko – baranjske županije te definirati prioritete za daljnji
razvoj usluga.
 Nadalje, održavat će se treninzi jačanja kapaciteta djelatnika odgojno-obrazovnih skupina i
djelatnika sustava socijalne skrbi što će doprinijeti kvalitetnijem radu s djecom s teškoćama i
njihovim obiteljima, prepoznavanju poteškoća, vještinama kako reagirati u pojedinim situacijama i
kako pristupiti djetetu.
 Izrada vodiča kojeg ćemo učiniti dostupnim u raznim ustanovama i institucijama koje rade s
djecom u riziku. Isti će upućivati na konkretna rješenja, savjete, ali i na nas koji želimo tu podršku
pružiti.
 Marketing na društvenim mrežama je danas gotovo neizostavan dio komunikacijske strategije
uspješnih projekata. Omogućit će nam brzi protok informacija, vijesti, ali kroz brojne zanimljive
objave poticat ćemo građane na ingagement i komentare te potaknuti na promišljanje o važnosti
prihvaćanja različitosti s ciljem da svi zajedno pretvorimo poteškoće u mogućnosti. Sve aktivnosti
kampanje bit će promovirane putem društvenih mreža i web stranice te naravno putem medija.
Aktivnost će osigurati veću vidljivost našeg rada u zajednici.

Cilj projekta

 Predlaganje izmjena javnih politika i izmjene propisa usmjerenih unapređenju prava djece s
teškoćama, osoba s invaliditetom i socijalno isključenih skupina te financiranja socijalnih
usluga u zajednici
 Jačanje kapaciteta djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova i djelatnika iz sustava socijalne
skrbi
 Senzibilizirati javnost i potaknuti interkulturalni dijalog kroz medijsku kampanju

Aktivnosti

 Istraživanje o zastupljenosti, prednostima, nedostacima i oblicima socijalnih usluga u
Istočnoj Hrvatskoj, modeli financiranja programa – analiza problema
 Fokus grupe s predstavnicima lokalne vlasti i predstavnicima nadležnih tijela vlasti

 Predstavljanje zaključaka istraživanja i održanih fokus grupa uz pomoć medija i organizacije
 Sastavljanje prijedloga javnih politika i izmjena propisa – otvorena pisma namijenjena
predstavnicima i donosiocima odluka iz svih dijelova Republike Hrvatske
 Treninzi jačanja kapaciteta djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova i djelatnika sustava
socijalne skrbi

 Edukacija djelatnika na teme javnog zagovaranja, socijalnog poduzetništva, crowdfounding-
a te marketinga na društvenim mrežama

 Izrada vodiča o pravima djece s teškoćama te korisnim uputama i kontaktima
 Medijska kampanja koja će osigurati veću vidljivost našeg rada u zajednici te bolje
razumijevanje problematike s kojom se suočavamo
Korisnici projekta

Ciljane skupine i ključni dionici projekta, osim građana projektnog područja VSŽ i OBŽ, su i zaposlenici
iz područja socijalne skrbi i odgojno-obrazovnog sustava. Oni će, kroz medijsku kampanju, istupe i
djelovanja kampanje, biti senzibilizirani za potrebe djece s poteškoćama u razvoju i važnosti aktivnog
djelovanja za dobrobit zajednice.

Ukupna vrijednost projekta

Projekt je podržan sa 12.985,81 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i

Norveških grantova.

Razdoblje provedbe

1. rujna 2021. do 31. svibnja 2022. godine, ukupno 9 mjeseci

Kontakt osobe za više informacija

Samuela Sambunjak, voditeljica projekta Anamarija Krišto, financijski savjetnik
Kontakt: samuela.sambunjak@gmail.com Kontakt: anamarija.kristo@gmail.com

Projekt #posebnakaoiti – Učinimo zajedno da poteškoće postanu mogućnosti! je podržan sa 12.985,81 €
financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.
Tisak ove publikacije omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru
EGP i Norveških grantova.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju
Vukovarski leptirići i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.


Novosti projekta

Video prilozi