Projekti

PROJEKTI U 2018.

Grad Vukovar ” Igraonica ” 35.000,00

„Pokretom i igrom do zdravlja“ Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 30.000,00

„Što sve sportom mogu ja!“ Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (ESF)

PROJEKTI U 2017.

Grad Vukovar ” Rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju” 35.000,00

„Razvoj društveno korisnog učenja uz terapijske aktivnosti pomoću konja“ Ured za udruge Vlade RH – partneri

PROJEKTI 2011-2016.

2015. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta „Pomoćnici u nastavi za Vukovarske leptiriće“ 67.750,00

2015. Hrvatski zavod za zapošljavanje „Pomoćnici u nastavi“ 53.304,88

2015. Hrvatski zavod za zapošljavanje „Pomoć sebi i drugima“ 46.000,00

2015. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta „Kreativni leptirići“ 279.000,00

2015. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta „Pomoćnici u nastavi za Vukovarske leptiriće“ 47.443,92

2015. Grad Vukovar „U susret integraciji“ 40.000,00

2015. Grad Vukovar „Pomoćnici u nastavi“ 60.000,00

2015. Zaklade Adris „Tomatis terapijsko slušanje“ 60.000,00

2015. RTL pomaže djeci „Laseroterapija“ 70.000,00

2015. Hrvatska elektroprivreda d.d. „Edukacija senzorne integracije“ 9.000,00

2015. Valamar rivijera „1000 dana na Jadranu za 50 osoba“ Pokriveni troškovi

2016. DM „Podrška igraonici“ 60.000,00

2016. Valamar rivijera „1000 dana na Jadranu za 12 osoba“ Pokriveni troškovi

2016. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta „Radna terapija“ 90.000,00

2016. UNICEF i edukacijsko rehabilitacijski fakultet „Potpomognuta komunikacija-edukacija“ Pokriveni troškovi za 4 osobe, dobivena asistivna tehnologija u vrijednosti od 35.000,00

2016. MDOMSP „Izravna financijska sredstva“ 50.000,00

2016. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta „Pomoćnici u nastavi za Vukovarske leptiriće“ 155.000,00

2016. Grad Vukovar „Rehabilitacija djece s poteškoćama u razvoju“ 35.000,00