Roditeljstvo nije lako - podrška je potrebna svakako!

RODITELJSTVO NIJE LAKO – PODRŠKA JE POTREBA SVAKAKO 2!

 

PRATNERI NA PROJEKTU
Udruga „Zlatni dani“ Štitar
 
OPIS PROJEKTA
Obitelj je temeljna socijalna institucija koja presudno utječe na sudbinu pojedinca. Roditelji su ti koji omogućavaju djetetu prva iskustva i mogućnosti za razvoj i sve vrste učenja. Dijete s teškoćama u razvoju treba svoje roditelje više i duže nego druga djeca. Takvo dijete i njegovi roditelji trebaju pomoć cijele društvene zajednice i svih društvenih struktura. Život roditelja djece s teškoćama podređen je potrebama te djece, konstantnoj 24 satnoj brizi, terapijama i liječenju koje je neophodno za napredak djece te jednostavno nemaju vremena za sebe, svoje obveze niti razonodu, kao ni potrebna znanja i iskustva za odgoj takvog djeteta.
Provedena su brojna istraživanja o kvaliteti života obitelji djece s teškoćama u razvoju. Rezultati takvih istraživanja pokazali su kako su obitelji djece s teškoćama više izložene stresu, siromaštvu, lošim partnerskim odnosima, smanjenom socijalnom mrežom, fizičkim i psihičkim opterećenjem, depresijom, itd. (Leutar, Starčić, 2007; Leutar i sur., 2008). No, poteškoća djeteta ne mora nužno značiti i nižu kvalitetu života roditelja. Postoje mnogi zaštitni faktori koji pomažu roditeljima lakše prihvatiti, a kasnije i živjeti s teškoćom svoga djeteta (Yau, Li-Tsang, 1999; Brown i sur., 2003). U toj mjeri proces prilagodbe roditeljima mogu olakšati otvoreni razgovori i savjetovanja s partnerom/partnericom, drugim roditeljima, prijateljima, roditeljima djece s teškoćama, stručnom službom i sl.
Prema Majnemer (1998, prema Milić Babić i sur., 2014), jedan od načina na koji se ostvaruje djetetova dobrobit te poboljšava kvaliteta obiteljskog života je osnaživanje roditeljskog samopouzdanja i kompetencija kroz procese edukacije i savjetovanja. Vjeruje se da roditelji koji imaju više znanja i vještina mogu učinkovitije poticati rast i razvoj svog djeteta.
 
CILJ PROJEKTA
Osnovni cilj projekta je osnaživanje roditelja uvođenjem informativno edukativnih radionica podrške u Vukovarsko – srijemskoj županiji (planirani su sljedeći gradovi: Vukovar, Ilok, Županja, Vinkovci i ruralna područja – Štitar ). Planirana je provedba pojedinačnih savjetodavnih radionica, grupa podrške te edukativnih radionica, kao i izrada mjesečnog biltena koji bi se slao svim roditeljima članovima Udruge te roditeljima partnerske organizacije. Programe će provoditi stručne djelatnice magistre psihologije Udruge Vukovarski leptirići, a poseban naglasak bit će na podršci koja je potrebna roditeljima djece s teškoćama u ruralnim sredinama, kao i obiteljima slabijeg imovinskog stanja, disfunkcionalnih obitelji i udomiteljskih obitelji.
 
AKTIVNOSTI
Aktivnosti će obuhvaćati:

 

  • Provedbu informativno edukativnih radionica za roditelje djece s teškoćama u razvoju, roditelje slabijeg imovinskog stanja, disfunkcionalnih obitelji i udomiteljskih obitelji
  • Individualna savjetovanja po potrebi
  • Psihološku podršku
  • Izradu 12 Biltena
Kroz radionice roditelji će:
  • Bolje upoznati sebe kao roditelja i kao osobu općenito
  • Prepoznati učinkovite načine kako se nositi s dodatnim opterećenjima i/ili stresnim situacijama
  • Uvidjeti načine na koje se odnose prema svom djetetu te doznati za druge mogućnosti odnošenja prema njemu
  • Razviti i jačati pozitivnu interakciju s partnerom i djecom
  • Očuvati psihičko zdravlje
 
Sagledati važnost aktivnosti slobodnog vremena u kontekstu rasterećenja i nošenja sa stresom

 

KONTAKT
 
Viktorija Matin, voditeljica projekta
ured@vukovarski-leptirici.hr

 

Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 60.000 kuna i traje u periodu od 1.9.2022. do 31.8.2023. godine.


Novosti projekta

Bilteni

Video prilozi

RODITELJSTVO NIJE LAKO – PODRŠKA JE POTREBNA SVAKAKO!

 

PARTNERSKA ORGANIZACIJA

 

Grad Ilok

 

KRATAK OPIS PROJEKTA

 

Provedena su brojna istraživanja o kvaliteti života obitelji djece s teškoćama u razvoju. Rezultati
takvih istraživanja pokazali su kako su obitelji djece s teškoćama više izložene stresu, siromaštvu,
lošim partnerskim odnosima, smanjenom socijalnom mrežom, fizičkim i psihičkim opterećenjem,
depresijom. No, poteškoća djeteta ne mora nužno značiti i nižu kvalitetu života roditelja. Postoje
mnogi zaštitni faktori koji pomažu roditeljima lakše prihvatiti, a kasnije i živjeti s poteškoćom svoga
djeteta. U toj mjeri proces prilagodbe roditeljima mogu olakšati otvoreni razgovori i savjetovanja s
partnerom/partnericom, roditeljima, prijateljima, roditeljima djece s teškoćama, stručnom službom i
sl.
Uključivanjem partnerske organizacije – Grada Iloka osiguravamo regionalnu pokrivenost planiranih
sadržaja i razvijamo predložene programe na područjima na kojima još nema sličnih usluga čime
potičemo regionalni razvoj te utječemo na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. Također
planirano partnerstvo koje uključuje Jedinice lokalne samouprave doprinosi uspješnijem rješavanju
potreba korisnika na području Vukovarsko – srijemske županije te definira prioritete za daljnji razvoj
usluga kroz zajedničku suradnju.
Praksa osnivanja skupina podrške za roditelje u Republici Hrvatskoj u novije vrijeme postaje sve
češća, premda nije dovoljno ukorijenjena u društvu da bi imala značajniji utjecaj na preventivno
djelovanje u spomenutim domenama kvalitete života. Mogući razlog tome je nedostatak stručne
psihološke podrške, kao i nedovoljna informiranost roditelja, ali i stručnjaka iz edukacijsko-
rehabilitacijskih, odgojno – obrazovnih i medicinskih znanosti.
Kako bi skupa popravili kvalitetu života ovih obitelji stručni tim osmislio je zanimljive i aktualne teme
koje će se prezentirati na radionicama koje će se provoditi u ciklusima sukladno planu i programu
rada koji će biti kreiran na početku projekta. Planiran je ciklus radionica u Vukovaru za roditelje koji
su već sada naši korisnici i čija djeca pohađaju naše programe i ciklus radionica u Iloku za nove
roditelje za koje će biti osiguran i program podrške i rasterećenja kroz igraonicu koja će se oformiti u
suradnji s Gradom Ilokom te opremiti stolovima za rad i didaktičkom opremom.

 

CILJ PROJEKTA

 

Cilj planiranih aktivnosti na projektu je stvoriti poticajno okruženje koje će osnažiti, dati podršku i
povećati kvalitetu života roditelja te ih podučiti i pomoći im da se lakše nose sa situacijama u kojima
se nalaze te u isto vrijeme nositi pozitivne aspekte za krajnje korisnike – djecu s teškoćama i djecu u
rizika od siromaštva. Osnaživanje roditeljskog samopouzdanja i kompetencija kroz procese edukacije i

savjetovanja jedan je od načina na koji se djetetova dobrobit ostvaruje uključivanjem i drugih, njemu
važnih osoba u proces rane intervencije jer roditelji koji imaju više znanja i vještina učinkovitije mogu
poticati rast i razvoj svog djeteta.
Realizacijom programa ostvarit će se postavljeni ciljevi, odnosno potaknut ćemo zajednicu na
podršku posebno ugroženih kategorija roditelja. Stečena znanja i iskustva moći će dalje prenijeti
ostalim članovima svoje zajednice i korisno upotrijebiti prilikom kreiranja sadržajno bogatijeg i
zanimljivijeg života naših korisnika.

 

KORISNICI PROJEKTA

 

Krajnji korisnici su djeca s teškoćama u razvoju i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog statusa,
odnosno u riziku. Korist od projekta i aktivnosti imat će djeca svih uključenih roditelja, ali kroz
planirane aktivnosti želimo najviše doprinijeti i podržati roditelje iz ruralnih sredina.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

 

50.000,00 KN

 

RAZDOBLJE PROVEDBE

 

01.rujna 2021. do 01.rujna 2022.

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

 

Viktorija Matin, Udruga Vukovarski leptirići
E – mail: ured@vukovarski-leptirici.hr
Broj mob.: 098 952 7761


Novosti projekta

Video prilozi

Postani volonter

Ispuni pristupnicu i pridruži nam se!

Doniraj

I mala donacija je velika, ako je od srca!