Roditeljstvo nije lako - podrška je potrebna svakako!

RODITELJSTVO NIJE LAKO – PODRŠKA JE POTREBNA SVAKAKO 2!

PARTNERI NA PROJEKTU
Udruga „Zlatni dani“ Štitar

OPIS PROJEKTA

Obitelj je temeljna socijalna institucija koja presudno utječe na sudbinu pojedinca. Roditelji su ti koji omogućavaju djetetu prva iskustva i mogućnosti za razvoj i sve vrste učenja. Dijete s teškoćama u razvoju treba svoje roditelje više i duže nego druga djeca. Takvo dijete i njegovi roditelji trebaju pomoć cijele društvene zajednice i svih društvenih struktura. Život roditelja djece s teškoćama podređen je potrebama te djece, konstantnoj 24 satnoj brizi, terapijama i liječenju koje je neophodno za napredak djece te jednostavno nemaju vremena za sebe, svoje obveze niti razonodu, kao ni potrebna znanja i iskustva za odgoj takvog djeteta.

Provedena su brojna istraživanja o kvaliteti života obitelji djece s teškoćama u razvoju. Rezultati takvih istraživanja pokazali su kako su obitelji djece s teškoćama više izložene stresu, siromaštvu, lošim partnerskim odnosima, smanjenom socijalnom mrežom, fizičkim i psihičkim opterećenjem, depresijom, itd. (Leutar, Starčić, 2007; Leutar i sur., 2008). No, poteškoća djeteta ne mora nužno značiti i nižu kvalitetu života roditelja. Postoje mnogi zaštitni faktori koji pomažu roditeljima lakše prihvatiti, a kasnije i živjeti s teškoćom svoga djeteta (Yau, Li-Tsang, 1999; Brown i sur., 2003). U toj mjeri proces prilagodbe roditeljima mogu olakšati otvoreni razgovori i savjetovanja s partnerom/partnericom, drugim roditeljima, prijateljima, roditeljima djece s teškoćama, stručnom službom i sl.

Prema Majnemer (1998, prema Milić Babić i sur., 2014), jedan od načina na koji se ostvaruje djetetova dobrobit te poboljšava kvaliteta obiteljskog života je osnaživanje roditeljskog samopouzdanja i kompetencija kroz procese edukacije i savjetovanja. Vjeruje se da roditelji koji imaju više znanja i vještina mogu učinkovitije poticati rast i razvoj svog djeteta.

CILJ PROJEKTA

Osnovni cilj projekta je osnaživanje roditelja uvođenjem informativno edukativnih radionica podrške u Vukovarsko – srijemskoj županiji (planirani su sljedeći gradovi: Vukovar, Ilok, Županja, Vinkovci i ruralna područja – Štitar ). Planirana je provedba pojedinačnih savjetodavnih radionica, grupa podrške te edukativnih radionica, kao i izrada mjesečnog biltena koji bi se slao svim roditeljima članovima Udruge te roditeljima partnerske organizacije. Programe će provoditi stručne djelatnice magistre psihologije Udruge Vukovarski leptirići, a poseban naglasak bit će na podršci koja je potrebna roditeljima djece s teškoćama u ruralnim sredinama, kao i obiteljima slabijeg imovinskog stanja, disfunkcionalnih obitelji i udomiteljskih obitelji.

AKTIVNOSTI

Aktivnosti će obuhvaćati:

  • Provedbu informativno edukativnih radionica za roditelje djece s teškoćama u razvoju, roditelje slabijeg imovinskog stanja, disfunkcionalnih obitelji i udomiteljskih obitelji
  • Individualna savjetovanja po potrebi
  • Psihološku podršku
  • Izradu 12 Biltena

Kroz radionice roditelji će:

  • Bolje upoznati sebe kao roditelja i kao osobu općenito
  • Prepoznati učinkovite načine kako se nositi s dodatnim opterećenjima i/ili stresnim situacijama
  • Uvidjeti načine na koje se odnose prema svom djetetu te doznati za druge mogućnosti odnošenja prema njemu
  • Razviti i jačati pozitivnu interakciju s partnerom i djecom
  • Očuvati psihičko zdravlje

Sagledati važnost aktivnosti slobodnog vremena u kontekstu rasterećenja i nošenja sa stresom

KONTAKT 

Viktorija Matin, voditeljica projekta
E – mail: ured@vukovarski-leptirici.hr
Broj mob.: 098 952 7761

Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 60.000 kuna i traje u periodu od 1.9.2022. do 31.8.2023. godine.

Bilteni

RODITELJSTVO NIJE LAKO – PODRŠKA JE POTREBNA SVAKAKO!

PARTNERSKA ORGANIZACIJA

Grad Ilok

OPIS PROJEKTA

Provedena su brojna istraživanja o kvaliteti života obitelji djece s teškoćama u razvoju. Rezultati takvih istraživanja pokazali su kako su obitelji djece s teškoćama više izložene stresu, siromaštvu, lošim partnerskim odnosima, smanjenom socijalnom mrežom, fizičkim i psihičkim opterećenjem, depresijom. No, poteškoća djeteta ne mora nužno značiti i nižu kvalitetu života roditelja. Postoje mnogi zaštitni faktori koji pomažu roditeljima lakše prihvatiti, a kasnije i živjeti s poteškoćom svoga djeteta. U toj mjeri proces prilagodbe roditeljima mogu olakšati otvoreni razgovori i savjetovanja s partnerom/partnericom, roditeljima, prijateljima, roditeljima djece s teškoćama, stručnom službom i sl. Uključivanjem partnerske organizacije – Grada Iloka osiguravamo regionalnu pokrivenost planiranih sadržaja i razvijamo predložene programe na područjima na kojima još nema sličnih usluga čime potičemo regionalni razvoj te utječemo na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. Također planirano partnerstvo koje uključuje Jedinice lokalne samouprave doprinosi uspješnijem rješavanju potreba korisnika na području Vukovarsko – srijemske županije te definira prioritete za daljnji razvoj usluga kroz zajedničku suradnju. Praksa osnivanja skupina podrške za roditelje u Republici Hrvatskoj u novije vrijeme postaje sve češća, premda nije dovoljno ukorijenjena u društvu da bi imala značajniji utjecaj na preventivno djelovanje u spomenutim domenama kvalitete života. Mogući razlog tome je nedostatak stručne psihološke podrške, kao i nedovoljna informiranost roditelja, ali i stručnjaka iz edukacijsko- rehabilitacijskih, odgojno – obrazovnih i medicinskih znanosti. Kako bi skupa popravili kvalitetu života ovih obitelji stručni tim osmislio je zanimljive i aktualne teme koje će se prezentirati na radionicama koje će se provoditi u ciklusima sukladno planu i programu rada koji će biti kreiran na početku projekta. Planiran je ciklus radionica u Vukovaru za roditelje koji su već sada naši korisnici i čija djeca pohađaju naše programe i ciklus radionica u Iloku za nove roditelje za koje će biti osiguran i program podrške i rasterećenja kroz igraonicu koja će se oformiti u suradnji s Gradom Ilokom te opremiti stolovima za rad i didaktičkom opremom.

CILJ PROJEKTA

Cilj planiranih aktivnosti na projektu je stvoriti poticajno okruženje koje će osnažiti, dati podršku i povećati kvalitetu života roditelja te ih podučiti i pomoći im da se lakše nose sa situacijama u kojima se nalaze te u isto vrijeme nositi pozitivne aspekte za krajnje korisnike – djecu s teškoćama i djecu u rizika od siromaštva. Osnaživanje roditeljskog samopouzdanja i kompetencija kroz procese edukacije i savjetovanja jedan je od načina na koji se djetetova dobrobit ostvaruje uključivanjem i drugih, njemu važnih osoba u proces rane intervencije jer roditelji koji imaju više znanja i vještina učinkovitije mogu poticati rast i razvoj svog djeteta. Realizacijom programa ostvarit će se postavljeni ciljevi, odnosno potaknut ćemo zajednicu na podršku posebno ugroženih kategorija roditelja. Stečena znanja i iskustva moći će dalje prenijeti ostalim članovima svoje zajednice i korisno upotrijebiti prilikom kreiranja sadržajno bogatijeg i zanimljivijeg života naših korisnika.

KORISNICI PROJEKTA

Krajnji korisnici su djeca s teškoćama u razvoju i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, odnosno u riziku. Korist od projekta i aktivnosti imat će djeca svih uključenih roditelja, ali kroz planirane aktivnosti želimo najviše doprinijeti i podržati roditelje iz ruralnih sredina.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

50.000,00 KN

RAZDOBLJE PROVEDBE

01.rujna 2021. do 01.rujna 2022.

KONTAKT

Viktorija Matin, voditeljica projekta
E – mail: ured@vukovarski-leptirici.hr
Broj mob.: 098 952 7761

Video prilozi

Postani volonter

Ispuni pristupnicu i pridruži nam se!

Doniraj

I mala donacija je velika, ako je od srca!