Roditeljstvo nije lako - podrška je potrebna svakako!RODITELJSTVO NIJE LAKO – PODRŠKA JE POTREBNA SVAKAKO!

PARTNERSKA ORGANIZACIJA
Grad Ilok

KRATAK OPIS PROJEKTA

Provedena su brojna istraživanja o kvaliteti života obitelji djece s teškoćama u razvoju. Rezultati
takvih istraživanja pokazali su kako su obitelji djece s teškoćama više izložene stresu, siromaštvu,
lošim partnerskim odnosima, smanjenom socijalnom mrežom, fizičkim i psihičkim opterećenjem,
depresijom. No, poteškoća djeteta ne mora nužno značiti i nižu kvalitetu života roditelja. Postoje
mnogi zaštitni faktori koji pomažu roditeljima lakše prihvatiti, a kasnije i živjeti s poteškoćom svoga
djeteta. U toj mjeri proces prilagodbe roditeljima mogu olakšati otvoreni razgovori i savjetovanja s
partnerom/partnericom, roditeljima, prijateljima, roditeljima djece s teškoćama, stručnom službom i
sl.
Uključivanjem partnerske organizacije – Grada Iloka osiguravamo regionalnu pokrivenost planiranih
sadržaja i razvijamo predložene programe na područjima na kojima još nema sličnih usluga čime
potičemo regionalni razvoj te utječemo na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. Također
planirano partnerstvo koje uključuje Jedinice lokalne samouprave doprinosi uspješnijem rješavanju
potreba korisnika na području Vukovarsko – srijemske županije te definira prioritete za daljnji razvoj
usluga kroz zajedničku suradnju.
Praksa osnivanja skupina podrške za roditelje u Republici Hrvatskoj u novije vrijeme postaje sve
češća, premda nije dovoljno ukorijenjena u društvu da bi imala značajniji utjecaj na preventivno
djelovanje u spomenutim domenama kvalitete života. Mogući razlog tome je nedostatak stručne
psihološke podrške, kao i nedovoljna informiranost roditelja, ali i stručnjaka iz edukacijsko-
rehabilitacijskih, odgojno – obrazovnih i medicinskih znanosti.
Kako bi skupa popravili kvalitetu života ovih obitelji stručni tim osmislio je zanimljive i aktualne teme
koje će se prezentirati na radionicama koje će se provoditi u ciklusima sukladno planu i programu
rada koji će biti kreiran na početku projekta. Planiran je ciklus radionica u Vukovaru za roditelje koji
su već sada naši korisnici i čija djeca pohađaju naše programe i ciklus radionica u Iloku za nove
roditelje za koje će biti osiguran i program podrške i rasterećenja kroz igraonicu koja će se oformiti u
suradnji s Gradom Ilokom te opremiti stolovima za rad i didaktičkom opremom.

CILJ PROJEKTA

Cilj planiranih aktivnosti na projektu je stvoriti poticajno okruženje koje će osnažiti, dati podršku i
povećati kvalitetu života roditelja te ih podučiti i pomoći im da se lakše nose sa situacijama u kojima
se nalaze te u isto vrijeme nositi pozitivne aspekte za krajnje korisnike – djecu s teškoćama i djecu u
rizika od siromaštva. Osnaživanje roditeljskog samopouzdanja i kompetencija kroz procese edukacije i

savjetovanja jedan je od načina na koji se djetetova dobrobit ostvaruje uključivanjem i drugih, njemu
važnih osoba u proces rane intervencije jer roditelji koji imaju više znanja i vještina učinkovitije mogu
poticati rast i razvoj svog djeteta.
Realizacijom programa ostvarit će se postavljeni ciljevi, odnosno potaknut ćemo zajednicu na
podršku posebno ugroženih kategorija roditelja. Stečena znanja i iskustva moći će dalje prenijeti
ostalim članovima svoje zajednice i korisno upotrijebiti prilikom kreiranja sadržajno bogatijeg i
zanimljivijeg života naših korisnika.

KORISNICI PROJEKTA

Krajnji korisnici su djeca s teškoćama u razvoju i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog statusa,
odnosno u riziku. Korist od projekta i aktivnosti imat će djeca svih uključenih roditelja, ali kroz
planirane aktivnosti želimo najviše doprinijeti i podržati roditelje iz ruralnih sredina.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
50.000,00 KN

RAZDOBLJE PROVEDBE
01.rujna 2021. do 01.rujna 2022.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA
Viktorija Matin, Udruga Vukovarski leptirići
E – mail: vukovarski.leptirici@gmail.com
Broj mob.: 098 952 7761Novosti projekta

Video prilozi

Postani volonter

Ispuni pristupnicu i pridruži nam se!

Doniraj

I mala donacija je velika, ako je od srca!