PROJEKT: Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!

Svojim prijedlozima i komentarima poboljšaj Smjernice za društveno uključivo i sudioničko donošenje odluka!

Njima se nastoji unaprijediti procese donošenja odluka, kreiranja politika i planiranja projekata kojima JLP(R)S utječu na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, ali i ostale građane.

Javno savjetovanje o Smjernicama provodi udruga Zelena Istra, uz podršku partnera na projektu “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” putem Interneta, telefona i pošte.

Savjetovanje je otvoreno od 15. lipnja do 16. srpnja 2023.

Active Citizens Fund Hrvatska

#acfhrvatska #acfcroatia #acfprojekti #zavrtimozainkluzijuzajedno   #društvenauključivost #sudjelovanje #inkluzija  #djecasteškoćamaurazvoju #osnaživanje #osobesinvaliditetom

link za tekst : klikni ovdje

Comments are disabled.