SUPPORT - izgradnja kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima s teškoćama u kriznim situacijama

Vukovar – Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići kao nositelj projekta zajedno s partnerskom organizacijom Udruga za poticanje razvoja djece rane i predškolske dobi „Zlatni dani“ iz Štitara predstavili projekt u trajanju od 18 mjeseci pod nazivom „SUPPORT- izgradnja kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima u kriznim situacijama“

Projekt se provodi od 23. ožujka 2022. do 23. rujna 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 458.086,13 kn, od čega 85% (389.373,21 kn) sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% ( 68.712,92 kn) sufinancira Republika Hrvatska iz sredstava Državnog proračuna.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju u kriznim situacijama, uspostavljanje mobilnog tima stručnjaka za krizne situacije i podrška obiteljima djece i mladih s teškoćama u kriznim situacijama.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju koji će podrazumijevati korištenje asistivne tehnologije za potpomognutu komunikaciju, održavanje online radionica za stručnjake i roditelje na temu rada s korisnicima u kriznim situacijama, uspostavljanje mobilnog stručnog tima za rad s djecom i mladima u kriznim situacijama i pružanje podrške obiteljima naših korisnika.

Kroz projekt izradit će se brojni online alati za pomoć djeci i mladima s teškoćama te njihovim obiteljima za samopomoć u kriznim situacijama, provest će se izobrazba djelatnika pet OCD-a i na taj način će se ojačati kapaciteti organizacija u radu s korisnicima za neposredan rad u socijalnom uključivanju.

Kroz projekt stručnjacima Udruge Vukovarski leptirići bit će omogućene različite edukacije potrebne za rad s korisnicima kao i brojni dijagnostički testovi koji će roditeljima omogućiti procjenu djece i postavljanje dijagnostike na jednom mjestu. Naši korisnici dolaze iz cijele Slavonije i na ovaj im način želimo omogućiti da sve potrebne dijagnostičke procjene mogu napraviti unutar naše organizacije i pri tome omogućiti im što ranije uključivanje u različite neurorehabilitacijske postupke (neophodno za ranu intervenciju i rehabilitaciju), kao i kod ostvarivanja svih socijalnih prava, dobivanje pomoćnika u nastavi i dr.

Kroz nabavljenu opremu za provedbu projekta osigurana je tehnologija koja će obiteljima bez adekvatne tehnologije omogućiti komunikaciju sa stručnjacima i terapeutima u slučaju potrebe online rada.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Udruge Vukovarski leptirići
Projek je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Stajališta izražena u ovim web objavama isključiva su odgovornost Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sto sve sportom mogu ja

Video prilozi

Postani volonter

Ispuni pristupnicu i pridruži nam se!

Doniraj

I mala donacija je velika, ako je od srca!