Kada pomenemo riječ inkluzija, često se ista odmah povezuje s inkluzivnim obrazovanjem. Inkluzivno obrazovanje je ustvari samo jedan vid inkluzije u društvo – sama inkluzija je dosta kompleksniji pojam.

Inkluzija je cjelokupan proces uključivanje osoba s različitim oblicima invaliditeta u što aktivnije i ravnopravnije sudjelovanje u društvu, odnosno pokret protiv predrasuda kojim se želi razvijati osjećaj društvene zajednice za toleranciju i razvoj pozitivnih stavova ljudi prema osobama koje su ‘drugačije’.Ukratko, inkluzija je pokret protiv svih oblika diskriminacije i segregacije.

Comments are disabled.