Djelatnici Udruge Vukovarski leptirići sudjelovali su na simpoziju povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja u organizaciji Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. 

Sudjelovali su s tri predavanja pod nazivima: “Kuda nas nose krila”- Maja Milidrag, “Senzorna integracija” – Nikola Komnenov/Jelena Pavlović i “Kineziterapija i sportsko rekreacijske aktivnosti u udruzi” – Biljana Cvijanović/ Matea Trogrlić te na taj način predstavili rad Udruge, mogućnosti i prilike fizioterapije u radu s djecom s teškoćama. 

Ovim putem se želimo zahvaliti organizatoru na pozivu za sudjelovanje i poželjeti im puno radnih uspjeha i napretka u novom predivno prostoru.

Comments are disabled.