Tomatis - glazbom do kvalitetnijeg obrazovanja

Tomatis- auditivna neurosenzorna stimulacija

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja – bespovratna sredstva projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023.

Kratki opis projekta

Osigurali smo nastavak projekta Tomatis- glazbom do kvalitetnijeg obrazovanja, sada pod nazivom Tomatis- auditivna neurosenzorna stimulacija. Glavni cilj projekta je osigurati djeci s teškoćama u razvoju što kvalitetniji rast i razvoj te napredak primjenom Tomatis® metode koja se u Republici Hrvatskoj primjenjuje tek u dva grada i vrlo je skupa, a samim tim i rijetkima dostupna. Tomatis metoda odvijat će se na sljedeći način: procjena djece od strane Tomatis praktičara, određivanje najboljeg programa za svako dijete, formiranje parova ili skupina djece, zatim slijede 3 ciklusa slušanja i periodi pauza. Nakon završetka programa djeca će poboljšati svoje kognitivne, motoričke, emocionalne i jezično -govorne sposobnosti te pažnju, koncentraciju, motivaciju, socijalizaciju i školski uspjeh. U ostvarenju ovog cilja pomoći će nam i naši partneri na projektu Osnovna škola Blage Zadre u Vukovaru.

Ukupna vrijednost projekta

11.723,85 eura

Razdoblje provedbe

13. listopada 2022. do 31. kolovoza 2023. godine.

Voditeljica projekta

Nina Cvetković

Kontakt

vu.leptirici@gmail.com ili projekti@vukovarski-leptirici.hr

KRATKI OPIS PROJEKTA

Glavni cilj projekta je osigurati djeci s teškoćama u razvoju što kvalitetniji rast i razvoj te napredak primjenom Tomatis® metode koja se u Republici Hrvatskoj primjenjuje tek u dva grada i vrlo je skupa, a samim tim i rijetkima dostupna. Tomatis metoda odvijat će se na sljedeći način: procjena djece od strane Tomatis praktičara, određivanje najboljeg programa za svako dijete, formiranje parova ili skupina djece, zatim slijede 3 ciklusa slušanja i periodi pauza. Nakon završetka programa djeca će poboljšati svoje kognitivne, motoričke, emocionalne i jezično -govorne sposobnosti te pažnju, koncentraciju, motivaciju, socijalizaciju i školski uspjeh.

Održavanjem uvodnih predavanja prije početka programa za roditelje i djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova, kao i održavanjem evaluacije projekta u obliku okruglog stola za iste korisnike, ali i lokalnu zajednicu, omogućit će se veća informiranost o Tomatis® metodi te učenje o njezinoj važnosti i potrebi uključivanja u sustave zdravstva i socijalne skrbi kako ne bi ovisila o projektima, nego postala stalna usluga jer je izrazito korisna i potrebna. Ovim projektom očekujemo postići veću osviještenost lokalne zajednice o važnosti sustavne skrbi, brige i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju. Mjesto provedbe projekta je Udruga Vukovarski leptirići i Osnovna škola Blage Zadre u Vukovaru.

CILJEVI PROJEKTA

✅ Poboljšanje vještina i funkcioniranja djece s teškoćama u razvoju nakon prolaska Tomatis® programa slušanja. Poboljšanje pažnje i koncentracije, regulacije emocija, motoričkih, kognitivnih i jezično-govornih vještina – što dovodi do lakše integracije i socijalizacije, bolje izvedbe aktivnosti, poboljšanja pamćenja i znanja, tj. poboljšanja ocjena

✅ Veća informiranost roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika, što u budućnosti dovodi do većeg znanja o ovoj metodi i većeg uključivanja djece u ovaj program slušanja

✅ Osiguravanje socijalizacije i razvijanje interpersonalnih vještina kod djece koja su uključena u program. Provodeći vrijeme jedni s drugima, doći će do razvijanja empatije, tolerancije, vještina dogovaranja, poštivanja drugih, što u konačnici osigurava kvalitetniji život i zadovoljstvo

✅ Uvrštavanje Tomatis® metode u sustav zdravstva i socijalne skrbi. Na ovaj način bi se omogućilo da Tomatis® metoda postane stalna i besplatna usluga za djecu s teškoćama u razvoju te da ne ovisi o projektima

Metoda je vrlo rijetka u Hrvatskoj, a izrazito je potrebna i važna jer pomaže u poboljšanju djetetovih vještina i sposobnosti te omogućuje kvalitetnije obrazovanje i život djece s teškoćama u razvoju općenito.

REZULTATI

✅ Poboljšanje vještina i funkcioniranja djece s teškoćama u razvoju nakon završetka Tomatis® programa slušanja. Kod djece će doći do poboljšanja motoričkih, kognitivnih, emocionalnih i jezično-govornih vještina, kao i poboljšanja pažnje, koncentracije, motivacije, socijalizacije i školskog uspjeha

✅ Veća osviještenost lokalne zajednice, odnosno veća informiranost roditelja i djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova koji će naučeno prosljeđivati drugim stručnjacima i zainteresiranim osobama. Nakon evaluacije projekta u obliku okruglog stola velik broj stručnjaka bit će upoznat s pozitivnim učincima Tomatis® metode, što će dovesti do veće osviještenosti lokalne zajednice i samih pojedinaca o važnosti prikladnih metoda rehabilitacije, važnosti sustavne skrbi, integracije djece s teškoćama u razvoju te omogućavanju modernijih i učinkovitih metoda za poboljšanje vještina učenja i obrazovanja općenito

KORISNICI PROJEKTA

Korisnici projekta su djeca s teškoćama u razvoju u dobi od tri do šesnaest godina. Teškoće djece mogu biti motoričke, kognitivne, emocionalne, jezično-govorne te poremećaji pažnje i koncentracije i poremećaj iz autističnog spektra. Broj djece koja će biti uključena u program slušanja je 16. U projekt će biti uključeno ukupno 50 korisnika, od kojih će 30 korisnika biti roditelji i djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova koji će sudjelovati na uvodnim predavanjima.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 78.666,67 kn.

RAZDOBLJE PROVEDBE

Projekt se provodi od 6.11.2021. do 31.8.2022.

PARTNERSKA ORGANIZACIJA

Osnovna škola Blage Zadre Vukovar

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Voditeljica projekta: Nina Cvetković

E-mail: ninacvetkovic1992@gmail.com

Mobitel: 097 668 58 62

Tomatis – glazbom do kvalitetnijeg obrazovanja, projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja – bespovratna sredstva projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.

Postani volonter

Ispuni pristupnicu i pridruži nam se!

Doniraj

I mala donacija je velika, ako je od srca!