Razne teškoće u razvoju djeteta uglavnom dolaze do izražaja u ranijim godinama života i nerijetko ih upravo odgojitelji primijete i nastoje ih integrirati u društvo te ih već kroz rani i predškolski odgoj pripremiti za odgojno-obrazovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja. 

Obzirom da je zabilježen porast djece s raznim teškoćama u razvoju, došlo je i do porasta odgojitelja koji svojim stručnim kompetencijama nastoje integrirati djecu s teškoćama u redovne programe i na što jednostavniji način omogućiti im stručnu pomoć. 

No nerijetko i oni sami u tome trebaju dodatnu podršku i znanja

Oni imaju veliku ulogu u tome, jer što se prije teškoća primijeti i prepozna, ranije će se početi i raditi na određivanju njenog stupnja i prilagođavati dijete za svakodnevne aktivnosti. 

Uz odgojitelje koji su neizostavan dio ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, postoji i druga profesionalna potpora djeci s teškoćama u razvoju, a ti stručnjaci pružaju zdravstvenu, psihološku, rehabilitacijsku, pedagošku i edukacijsku skrb, kako bi se djeca s teškoćama u razvoju jednostavnije uključila u odgoj te lakše funkcionirala u svakodnevnom životu.

Nažalost većina dječjih vrtića u ruralnom području nema dodatnu stručnu podršku te smo pronašli rješenje da naš stručni tim bude dio tog procesa.

U svemu tome, vrlo važnu ulogu ima i komunikacija između odgojitelja, djeteta, roditelja i stručnih suradnika, terapeuta, što znači da svi sudionici trebaju biti uključeni u komunikacijski proces kako bi profesionalna potpora djeci s teškoćama u razvoju bila što uspješnija.

Najljepša hvala ravnateljici DV „Krijesnica“ iz Starih Jankovaca, gospođi Ivani Jurčević, na ovoj inicijativi te želji da zajedničkim snagama pružimo djeci s teškoćama u razvoju što kvalitetniji boravak u vrtiću i rast i razvoj svih dionika ovog procesa.

https://www.vukovarski-leptirici.hr/djelatnici-udruge/

Veliko hvala i našem stručnom timu koji sudjeluje u svim djetetovim aktivnostima i izvan okvira individualne terapije 

Osnaženi i zajedničkim snagama idemo dalje u nove radne pobjede, a za dobrobit svakog djeteta!

Comments are disabled.