Zadnjih nekoliko godina sve više možemo primjetiti da se spominje volontiranje na raznim poljima života.Svima je zajednički cilj i temeljna ideja služenje zajednici i izgradnja sebe kao osobe.

Za biti volonter potrebno je više kvaliteta i odlika, no ako nemate sve, volonterstvo vam daje priliku razviti ih ili samo malo izbrusiti. Neke od poželjnih osobina su prije svega dobra volja i osjećaj odgovornosti. Nadalje, volonter mora biti motiviran za rad, no ne samo rad nego i druženje i zabavu! Potrebno je biti timski igrač, spreman na izazove i dovoljno fleksibilan. No, uz dobru volju treba biti i marljiv i znati kada treba dati sve od sebe i zasukati rukave.

Naravno,biti volonter nije prisila. Sve aktivnosti se provode na dobrovoljnoj osnovi, dakle samo ako to želite! I za razliku od mnogih stvari u životu, volontiranje je vaš izbor!

Volonterizam doprinosi procesu izgradnje čovjeka, pomažući mu da razvije vještine za kojima postoji potražnja na tržištu rada, omogućavajući pristup mrežama u poslovnom svijetu i povećavajući samopouzdanje. No i te vještine su naravno one koje vi sami izaberete. Volonterizam može biti hrana za um, tijelo i dušu te sjajan način za steći životno iskustvo. U suštini, ono se svodi na to da nekome dobrovoljno date na raspolaganje svoje vrijeme, energiju i vještine što proizlazi iz želje i entuzijazma da nekome pomognete, da nešto promijenite, ostvarite…

HVALA, VAŠI MALI I VELIKI LEPTIRIĆI!

Comments are disabled.