NOVO!!!ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizmaADOS-2 je standardizirani protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku dijagnostike za procjenu pojedinaca za koje postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma. Uključuje procjenu komunikacije, socijalne interakcije, igre/maštovite uporabe materijala i ponavljajućih ponašanja pojedinaca. Edukacija je namijenjena psiholozima, logopedima, pedijatrima, psihijatrima, doktorima obiteljske medicine i edukacijskim rehabilitatorima koji test smiju i provoditi!Majda Joha mag. psych. i Mirna Marijanović mag.rehab.educ. prošli tjedan završile su edukaciju ADOS 2 – opservacijski protokol za dijagnostiku autizma te su naučile provoditi testiranje, interpretirati rezultate testiranja, saznale su nove informacije, razmijenile iskustva s drugim stručnjacima te se vratile pune elana i ideja za dodatne usluge koje će smanjiti liste čekanja za dijagnostiku, ali i utjecati da se djeca uključuju u što ranijoj dobi u rehabilitacijske postupke.Udruga Vukovarski leptirići je prije dvije godine kupila spomenuti test što znači da će se uskoro procjene vršiti i kod nas u Vukovaru. Više o svemu uskoro! Pratite nas!I naša čuvena rečenica: “IDEMO DALJE U NOVE RADNE POBJEDE!”

Comments are disabled.