Pružatelj socijalnih usluga -
psihosocijalna podrška

Potpisivanje ugovora o pružanju socijalnih usluga

Između Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisan je Ugovor o pružanju socijalnih usluga, koji je stupio na snagu 01.01.2017. godine. Ovim Ugovorom naša Udruga Zakonski postaje dio Mreže udruga pružatelja socijalnih usluga. Udruga Vukovarski leptirići će kao ovlašteni pružatelj socijalnih usluga pružati sljedeće usluge:

🦋Vježbe svakodnevnih vještina

🦋Psihološku podršku

🦋Logopedsku terapiju

🦋Senzornu integraciju

🦋Kineziterapiju, sport i rekreacijske aktivnosti

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, a može se pružati individualno i grupno u dobi djeteta od 1 do 18 godina.

Postupak na ostvarivanje prava psihosocijalne podrške je sljedeći:

🦋Budući korisnik, odnosno  roditelji ili skrbnici djeteta s teškoćama u razvoju podnose Zahtjev za pružanje psihosocijalne podrške u nadležnom Centru za socijalnu skrb
 
🦋Budući korisnik, odnosno roditelji ili skrbnici djeteta s teškoćama u razvoju upisuju dijete u Udrugu te popunjavaju set obrazaca koji sadrže osnovne informacije o djetetu
 
🦋Stručni tim Udruge poziva buduće korisnike na procjenu
 
🦋Stručni tim Udruge šalje stručno mišljenje o korisniku, odnosno potrebi provođenja određenih usluga nadležnom Centru za socijalnu skrb
 
🦋Centar za socijalnu skrb donosi Rješenje o pružanju psihosocijalne podrške 
 
🦋Usluge za djecu koja posjeduju Rješenje Centra za socijalnu skrb su BESPLATNE
 
 
 Za sva dodatna pitanja i dogovore molimo Vas obratite se na sljedeće kontakte:
 
– administrativnim djelatnicima na broj telefona 091 910 5880

Tamara Ugljesic

Tamara Uglješić bacc.physioth

Voditeljica stručnog time
 
Jasna Mladezic

Jasna Mladežić bacc.physioth

Voditeljica stručnog tima

Majda Joha mag.psych

Izvršna dorektorica
 

Jeste li znali?

Jeste li znali da primitivni refleksni obrasci koji nisu integrirani...

Salznaj više

Znate onaj osjećaj kad se netko veseli pa i vi...

Salznaj više

Jeste li znali da je djeci igra prirodan način izražavanja,...

Salznaj više

Jeste li znali da su mjehurići od sapunice jeftin i...

Salznaj više

Jeste li znali da kod djece u 90% slučajeva čak...

Salznaj više

Jeste li znali da je dodir naše prvo i osnovno...

Salznaj više

Jeste li znali da čovjek može naučiti gotovo sve ako...

Salznaj više