Pružatelj socijalnih usluga - psihosocijalna podrška

logo mrms

Ugovor o pružanju socijalnih usluga

Između Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisan je Ugovor o pružanju socijalnih usluga, koji je stupio na snagu 1.1.2017. godine. Ovim Ugovorom naša Udruga Zakonski postaje dio Mreže udruga pružatelja socijalnih usluga. Udruga Vukovarski leptirići kao ovlašteni pružatelj socijalnih usluga pružati će sljedeće usluge:

🦋Vježbe svakodnevnih vještina
🦋Psihološku podršku
🦋Neurofeedback metodu
🦋Senzornu integraciju
🦋Kineziterapiju, sport i rekreacijske aktivnosti

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, a može se pružati individualno i grupno u dobi djeteta od 1 do 18 godina.

Postupak na ostvarivanje prava psihosocijalne podrške je sljedeći:

🦋Budući korisnik, odnosno  roditelji ili skrbnici djeteta s teškoćama u razvoju podnose Zahtjev za pružanje psihosocijalne podrške u nadležnom Zavodu za socijalni rad

🦋Budući korisnik, odnosno roditelji ili skrbnici djeteta s teškoćama u razvoju upisuju dijete u Udrugu te popunjavaju set obrazaca koji sadrže osnovne informacije o djetetu

🦋Stručni tim Udruge poziva buduće korisnike na procjenu

🦋Stručni tim Udruge šalje stručno mišljenje o korisniku, odnosno potrebi provođenja određenih usluga nadležnom Zavodu za socijalni rad

🦋 Zavod za socijalni rad donosi Uputnicu o pružanju psihosocijalne podrške

🦋Usluge za djecu koja posjeduju Uputnicu Zavoda za socijalni rad su BESPLATNE

Za sva dodatna pitanja i dogovore molimo Vas obratite se na sljedeće kontakte:

🦋 administrativnim djelatnicima na broj telefona 091 910 5880
🦋 E – mail: info@vukovarski-leptirici.hr
🦋 E – mail: socijalne.usluge@vukovarski-leptirici.hr
🦋 izvršna direktorica: 091 9784 176

Biljana Cvijanović

Biljana Cvijanović, bacc.physioth
Izvršna direktorica
Pružatelja socijalnih usluga
 

Matea Troglić

Matea Troglić, mag.physioth
Voditeljica stručnog tima
Pružatelja socijalnih usluga
 
Dajana

Dajana Komnenov

Dajana Komnenov, bacc.physioth.
Zamjenica izvršne direktorice Pružatelja socijalnih usluga
 

Jeste li znali?

Postani volonter

Ispuni pristupnicu i pridruži nam se!

Doniraj

I mala donacija je velika, ako je od srca!