POVEŽIMO SE! – MREŽA PODRŠKE ZA SRETNO DJETINJSTVO

Provedba prve godine trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

PODRUČJE: Područje II Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom

PRIORITET: Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

VRSTE USLUGA I AKTIVNOSTI: Organizirane igraonice u svrhu razvoja socijalnih vještina djece i bolje ravnoteže između obiteljskih obveza obitelji djece s teškoćama u razvoju

 

PARTNERSKE ORGANIZACIJE

Grad Vukovar

Grad Ilok

Osnovna škola Julija Benešića Ilok

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek

 

KRATAK OPIS PROJEKTA

Provedba projekta i planirano partnerstvo strateški je osmišljeno da osigura pozitivan utjecaj na psihofizički razvoj i socijalnu uključenost ciljane skupine – djece s teškoćama u razvoju. Planirane aktivnosti osigurat će uvjete za lakšu integraciju, učenje te u konačnici uspješnije obrazovanje uključene djece. Opremanjem partnerskih organizacija sportskom opremom i rekvizitima osigurat ćemo regionalnu pokrivenost, uvjete za pokretanje izdvojenih jedinica provedbe naših programa i djeci dostupnost istih, a zajedničkom suradnjom i razmjenom iskustva u radu međusobno jačanje svih uključenih organizacija.

Osnovni cilj projekta je poboljšanje socijalnih vještina i psihofizički razvoj kod djece s teškoćama u razvoju uvođenjem ciljanih, strateški planiranih aktivnosti slobodnog vremena.

Aktivnosti će obuhvaćati provedbu sportskih igraonica za djecu s teškoćama u razvoju u Vukovaru, Iloku i Osijeku koje će biti bazirane na stjecanju borilačkih vještina, kao i drugim sportsko – rekreativnim programima.

Ovim partnerstvom želimo uspostaviti međusektorsku suradnju i ojačati kapacitete odgojno obrazovnih ustanova u vidu širenja mreže socijalnih usluga u Vukovarsko – srijemskoj i Osječko – baranjskoj županiji te stručni rad s djecom s teškoćama u razvoju, kao i osigurati djeci jednake mogućnosti u ruralnom području, ali i u gradovima koji nemaju razvijenu mrežu socijalnih usluga.

Kao specifikum projekta je edukacija kineziologa za borilačke vještine koje se posebno izdvajaju kod odgoja i obrazovanja djece, zbog toga, što osim čisto fizičke komponente imaju još i cijeli niz socijalnih, društvenih i empatičkih vještina koje se kroz trening razvijaju. Okosnica je nenasilno rješavanje konflikta te da kroz igru i tehniku djeca uče kako osvijestiti sebe, druge oko sebe i svoj položaj u grupi, uče osnovne principe samoobrane i izbjegavanje sukoba, ali najveća vrijednost treninga je u stjecanju samopouzdanja i osvještavanju vlastitih vrijednosti i mogućnosti.

 

CILJ PROJEKTA

Unaprjeđenje postojeće motoričko-funkcionalne sposobnosti korisnika i koordinacija pokreta

Povećanje samopouzdanja i samosvijesti

Poboljšanje intelektualnih i socijalizacijskih sposobnosti

Osiguranje preduvjeta za socijalizaciju i inkluziju

Nenasilno rješavanje konflikta, izbjegavanje sukoba, principi samoobrane

Organizacija slobodnog vremena

Rasterećenje i pomoć roditeljima djece s teškoćama u razvoju

 

KORISNICI PROJEKTA

Projekt će obuhvatiti ukupno 150 djece s teškoćama u razvoju (motoričke poteškoće, intelektualne teškoće, senzorna oštećenja, djeca s poremećajima iz autističnog spektra, Down sy, rijetki sindromi i dr. s područja Vukovarsko – srijemske i Osječko – baranjske županije, u dobi od 2 do 18 godina.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

150.000 kn

 

RAZDOBLJE PROVEDBE

I godina: 01.06.2020. do 31.05.2021.

 

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

Viktorija Matin, Udruga Vukovarski leptirići

E – mail: vukovarski.leptirici@gmail.com

Broj mob.: 098 952 7761

Novosti projekta