Veliki broj djece i dalje prisustvuje na sportskim aktivnostima kod Korisnika i partnera te
redovno pohađaju iste, unatoč visokim ljetnim temperaturama i epidemiji COVID-19.
U dvorani i dvorištu udruge Vukovarski leptirići sa korisnicima se tijekom srpnja radilo na
jačanju motoričke sposobnosti djece, a sve to kroz igru i druženje.

Kod partnera Sportski objekti Vukovar i dalje se odvija integracijski trening, a provedba
programa je omogućena u dvorani te na bazenima, čemu se djeca jako raduju.
Kod partnera Društvo naša djeca Vukovar isto se radilo na jačanju motoričkih sposobnosti te
se kroz igru radilo s loptom koju korisnici zaista vole, a ujedno se izoštrava vid i sluh.

Voditelji sportskih programa iznose kako je razina motiviranosti kod korisnika na
zadovoljavajućoj razini što nam je dokaz da je sportski program koristan i primjenjiv.

Za sve informacije i prijave molimo Vas da se javite voditeljima Sportskog programa:


Vukovarski leptirići: Hrvoje Vidoviće na email: hrvojevido@gmail.com; 0913670156,
Antonio B. Keran na email: bucevic@keran@hotmail.com; 0998441310.

Društvo naša djeca Vukovar: Dragana Shoukry na email: draganashoukry@gmail.com

Fotografije sa sportskih aktivnosti Korisnika i partnera u nastavku.

Comments are disabled.