Kroz ovaj projekt kupili smo  interaktivni monitor, tablete i različite programe za učenje te asistivnu tehnologiju za potpomognutu komunikaciju. Sve spomenuto koristit će se u radu s našom djecom u mjesecima koji dolaze.

Tehnologija nabavljena u sklopu projekta korisnicima će služiti u svrhu poboljšanja svojih akademskih znanja i vještina kroz edukativne programe, razvoj komunikacije kroz programe za asistivnu tehnologiju koji neverbalnoj djeci služe kao jedini oblik komuniciranja.

Kroz program rada s korisnicima projekta SUPPORT, izvoditelji provode različite edukativne radionice ovisno o potrebama korisnika, pa su do sada radili na temu zdrave prehrane, emocija i samoregulacije, pomoć pri učenju i izrađivali su različite edukativne igre.

Ako smo nešto naučili u mjesecima iza nas to je da uvijek moramo biti pripremljeni na nepredviđene situacije. Kroz nabavu tableta korisnicima ćemo omogućiti posudbu tehnologije u kriznim situacijama kako bi mogli ostati u kontaktu sa svojim terapeutima i u vremenu kada fizički ne mogu biti prisutni na terapijama za vrijeme kriznih situacija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Comments are disabled.