Svakome od nas uspomene su vesele, smiješne, dirljive, tužne … Svakom djetetu boje izgledaju sjajnije, nebo plavlje, drveće veće, ali dobrota ostaje nepromijenjena.

Ovo je priča o njoj – o jednostavnoj ljudskoj dobroti. 

Svaki puta kada se sjetimo nje, dobrote, oko srca nam biva toplije jer se ona događala svakodnevno, apsolutno nesebično, kroz mala dobra djela koja su prerasla u velika. 

I tako, dva čovjeka izgradila su lanac dobrote i njime povezala sve nas. Lanac je sve duži i sve čvršći jer smo shvatili da kad si dobar prema drugima to ne mijenja samo nas nego i cijeli svijet!

Iskrene čestitke laureatima, Stjepanu Vukušiću i Mariu Lovriću, dobitnicima Medalje Grada Vukovara za nesebična, dobra djela koja su omogućila kvalitetniji život djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Comments are disabled.