Sada već tradicionalno dio sredstava koji se ostvari na kongresu Futur Z donira se Udruzi Vukovarski leptirići!

Kongres FUTUR Z održava se tradicionalno pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL), većine udruga primarne zdravstvene zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (Am Cham), Inovativne farmaceutske inicijative (iF!), Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatskog farmaceutskog društva te niz važnih udruga i kompanija.

Cilj je omogućiti interakciju i direktni kontakt sa predstavnicima zdravstvene administracije , državnih institucija, sektora zdravstvenog osiguranja, farmaceutskom industrijom, predstavnicima strukovnih komora, stručnih udruga vezanih uz zdravstvenu djelatnost, IT sektorom, udrugama pacijenata, ali i medijima koji su zastupljeni u velikom broju i izuzetno bitni zbog senzibilizacije javnosti.

Zahvaljujemo se dr. sc. Željko Rotim, univ. mag. med. dent, predsjedniku Hrvatskog društva za poslovnu etiku na inicijativi za pomoć u radu Udruge i donaciji od 5.000 kuna.

Vaši mali i veliki leptirići!

Comments are disabled.