Zahvaljujući donaciji Grada Zagreba od 60 tisuća kuna, udruga Vukovarski leptirići i tijekom 2016. moći će brojnoj djeci s teškoćama u razvoju omogućiti provođenje Neurofeedback terapije. Donaciju je Udruzi osobno predao gradonačelnik Milan Bandić koji se družio s djecom i roditeljima koji su pojasnili o čemu je riječ. Naime, Neurofeedback je kompjuterizirana metoda praćenja i davanja povratne informacije o električnoj aktivnosti mozga, odnosno, postupan proces učenja koji iskorištava sposobnost mozga da se samostalno regulira i traži ravnotežu.

-Neurofeedback uspješno koristimo kod poremećaja pažnje i koncentracije, sa ili bez hiperaktivnosti, poremećaja iz autističnog spektra, impulzivnosti, raznih poteškoća učenja, govora, disharmoničnog razvoja te ostalih smetnji ponašanja. Roditelji, ali i stručnjaci koji rade s djecom,su kod djece primjetili napredak u govoru, komunikaciji, kognitivnom i emocionalnom smislu, smanjenju broja napada, agresivnosti, autoagresivnosti i migrena te brojnih drugih simptoma- kazala je Viktorija Mati iz Udruge.

Zahvaljujemo se dr. Mirjani Semenić Rutko, Brankici Bilić, gradonačelniku Milanu Bandiću i Gradu Zagrebu na razumijevanju problematike djece s poteškoćama u razvoju i nejednakih mogućnosti u istoj državi. Također se zahvaljujemo na konkretnoj pomoći za djecu iz cijele Županije, kao i na obećanju da ćete i dalje biti uz nas.

Bandic

Comments are disabled.